Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Włocławek

W dniu 13 kwietnia 2018 r. o godzinie 1313 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLI sesji Rady Miasta Włocławek.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie sesji
b) stwierdzenie quorum
c)  przyjęcie protokołu z obrad XL sesji.

  1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028.
  1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok 2018.
  1. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian