Posiedzenie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego, w dniu 30 sierpnia 2018r. o godz. 9.30 w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej ul. Rolna 1 we Włocławku.

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018r. o godz. 9.30  w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej ul. Rolna 1 we Włocławku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  – otwarcie posiedzenia,
  – stwierdzenie quorum,
  – przyjęcie protokołu 8/2018 z dnia 17 lipca 2018r.,
  – zmiany porządku obrad.
 2. Informacja Komendanta PSP we Włocławku o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2018 roku,
 3. Informacja Komendanta Straży Miejskiej we Włocławku o realizacji przez Straż Miejską we Włocławku zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta Włocławek za I półrocze 2018 roku,
 4. Informacja Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku o stanie bezpieczeństwa        i porządku publicznego na terenie miasta Włocławek za I półrocze 2018 roku,
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego       za I półrocze 2018 roku,
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Miasta Włocławek za  I półrocze 2018 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
 8. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławnikach do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających.
 9. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sadu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających.
 10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
 11. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian