Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2018)

  • Nr karty/rok 13/post/2018
  • Rodzaj dokumentu Postanowienia (13/post/2018)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja mieszalni lakierów w budynku magazynowym zlokalizowanym na terenie Akzo Nobel Centrum Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 9”
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6220.57.2018
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 06.12.2018
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.12.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 19/20 tel. 54 414-43-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 160/wnio/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.12.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian