Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2019)

  • Nr karty/rok 13/post/2019
  • Rodzaj dokumentu Postanowienia (13/post/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa placu składowego wyrobów gotowych
   i surowców oraz wiaty na odpady wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie działek o numerach ewidencyjnych 3/16, 3/18 KM 114 oraz 2/36 i 2/72 KM 115
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6220.28.2019
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 09.07.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.07.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-43-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 68/wnio/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian