Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1/post/2017)

  • Nr karty/rok 1/post/2017
  • Rodzaj dokumentu Postanowienia (1/post/2017)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową o dodatkowe obiekty wraz z instalacjami i wyposażeniem technologicznym między ulicami Toruńską-Kolejową-Inowrocławską we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6220.99.2016
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 16.01.2017
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.01.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 19/20 tel. 54 414-43-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 551/wnio/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian