Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (6/post/2019)

  • Nr karty/rok 6/post/2019
  • Rodzaj dokumentu Postanowienie (6/post/2019)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (6/post/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Hermetyzacja zbiorników magazynowych Stokażu Północnego” na terenie Anwil S.A. we Włocławku ( dz. nr 62 obręb Azoty).
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie, Włocławek, ul. Toruńska 222 dz. nr 62 obręb Azoty
  • Znak sprawy S.6220.15.2019
  • Dokument wytworzył gł. specjalista Iwona Walicka
  • Data dokumentu 15.04.2019
  • Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Włocławek Dyrektor Wydziału Środowiska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.04.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-66
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 18/wnio/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.04.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian