Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (2/post/2020)

  • Nr karty/rok 2/post/2020
  • Rodzaj dokumentu Postanowienia (2/post/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (2/post/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego w przypadku usunięcia i utylizacji odpadów należących do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Bolesław Trąd, ul.Sucharskiego 27, 87-800 Włocławek prowadzącego zbieranie odpadów na nieruchomości przy ul.Spółdzielczej 10 we Włocławku z miejsc do tego nieprzeznaczonych
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6233. 4.2020
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 19.05.2020
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.05.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-41-67
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/wnio/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.05.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian