Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (4/post/2020)

  • Nr karty/rok 4/post/2020
  • Rodzaj dokumentu Postanowienia (4/post/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (4/post/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego w przypadku usunięcia i utylizacji odpadów należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. ul.Komunalna 4, 87-800 Włocławek prowadzącego zbieranie odpadów na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK na nieruchomości przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku z miejsc do tego nieprzeznaczonych.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6233. 2.2020
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 27.05.2020
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.05.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-41-67
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 18/wnio/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.05.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian