Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3/prog/2016)

  • Nr karty/rok 3/prog/2016
  • Rodzaj dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko (3/prog/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3/prog/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko. Dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Włocławek województwo kujawsko-pomorskie.
  • Znak sprawy UA.ZP.6722.12.2016
  • Dokument wytworzył osoba fizyczna na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
  • Data dokumentu 03.06.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Włocławek Zielony rynek 11/13 IV piętro pokój nr 410 tel. 54 414 42 95.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie C 395, C 409, 2/proj/2012, F 4, F 34, 2/eko/2011, 2/eko/2012, 2/prog/2012, 2/prog/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian