Program ochrony środowiska przed hałasem (1/pol/2018)

  • Nr karty/rok 1/pol/2018
  • Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy (1/pol/2018)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Program ochrony środowiska przed hałasem (1/pol/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek na lata 2018-2023
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.621.13.2017
  • Dokument wytworzył BMTcom Sp. z o.o. w Gdańsku
  • Data dokumentu 27.06.2018
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 19/20 tel. 54 414 43 07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian