Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2016)

  • Nr karty/rok 3/proj/2016
  • Rodzaj dokumentu Projekty polityk, strategii, planów lub programów (3/proj/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej.
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie. Miasto Włocławek
  • Znak sprawy np. UA.ZP.6722.12.2016
  • Dokument wytworzył Prezydent Miasta Włocławek
  • Data dokumentu 07.06.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Włocławek Zielony rynek 11/13 IV piętro pokój nr 410 tel. 54 414 42 95
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie C 395, C 409, 2/proj/2012, F 4, F 34, 2/eko/2011, 2/eko/2012, 2/prog/2012, 2/prog/2016, 2/proj/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian