Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Rafał Sobolewski informuje, że trwa nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku w ramach wyborów uzupełniających na kadencję 2016-2019.

Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Rafał Sobolewski informuje, że trwa nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku w ramach wyborów uzupełniających na kadencję 2016-2019.

Informacje

Rejestr zmian