Przewodniczący Rady Miasta Włocławek – Pan Rafał Sobolewski zwołał na dzień 23 stycznia 2018 r. na godz. 12.00 w Sali nr 4 I sesję Młodzieżowej Rady Miasta VIII kadencji.

Przewodniczący Rady Miasta Włocławek – Pan Rafał Sobolewski zwołał na dzień 23 stycznia 2018 r. na godz. 12.00 w Sali nr 4 I sesję Młodzieżowej Rady Miasta VIII kadencji.  W porządku obrad znajdują się następujące punkty:

1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek.
3. Wystąpienie Prezydenta Miasta Włocławek.
4. Wręczenie  zaświadczeń o wyborze.
5. Ślubowanie Radnych Młodzieżowej Rady Miasta.
6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta.
8. Sprawy organizacyjne.

Informacje

Rejestr zmian