Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działek nr 41/4, 41/3, 5/1 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Zarzeczewskiej we Włocławku. 14:47 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora 12:09 25-06-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Komunalnej 12:02 25-06-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Młodszy referent ds. mobilności miejskiej w Wydziale Dróg i Transportu Zbiorowego 11:03 25-06-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Noakowskiego 55. 07:45 25-06-2019 Artykuł Szczegóły
Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (119/dec/2019) 15:25 24-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (118/dec/2019) 15:21 24-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Zarządzenie nr 292/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 15:18 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 291/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 15:14 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 290/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/18 o powierzchni 0,0033 ha w obrębie Włocławek KM 73, położonej we Włocławku przy ul. I. Zbiegniewskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 14:29 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 289/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. 14:07 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 288/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. 14:04 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 287/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej 3 lat. 13:58 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV o długości 43 m oraz rozdzielnic kablowych zintegrowanych pomiarowych 13:03 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia terenu oraz ciągów pieszych na działce nr 2 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Mostowej 7/9 we Włocławku. 11:54 24-06-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 554 555 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>