RM01 – Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

  • Wydział Wydział Rozwoju Miasta
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa Izabela Nowakowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek

   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   pok. 1 - parter - budynek główny
  • Telefon kontaktowy 54 414-42-10
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek

   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
  • Opłaty Opłaty można dokonać w kasach Urzędu Miasta Włocławek lub na konto: 52102051700000110200090084 PKO BP. SA O./ CENTRUM WŁOCŁAWEK
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi
     1. Oświadczenie powinno być złożone do dnia 31 stycznia 2018 roku wraz z dowodem wniesienia opłaty.
     2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.
     3. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy zezwolenie wygasa w przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11¹ ust. 7.
     4. Zgodnie z art. 21 pkt 8 ww. ustawy wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
  • Podstawa prawna
   1. Art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.poz.2137 z późn.zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian