RM04 – Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych

  • Wydział Wydział Rozwoju Miasta
  • Termin załatwienia Wydanie zezwolenia do 7 dni
  • Osoba kontaktowa Izabela Nowakowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek

   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   pok. 1 - parter - budynek główny
  • Telefon kontaktowy 54 414-42-10
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek

   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych
   2. Protokół przeprowadzonej inwentaryzacji zapasów napojów alkoholowych.
  • Opłaty Opłata za zezwolenie wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości określonej w art. 18⁴ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rachunek gminy w kasie lub na konto Urzędu Miasta: 52102051700000110200090084 BANK PKO BP S.A. O/CENTRUM WŁOCŁAWEK
  • Tryb odwoławczy Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, ul. Kilińskiego 2. 2. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi

   Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, inwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w art. 18⁴ ust. 1.

  • Podstawa prawna
   1. Art. 18⁴ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 z późn.zm).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 z późn.zm).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian