RM05 – Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • Wydział Wydział Rozwoju Miasta
  • Termin załatwienia Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
  • Osoba kontaktowa Jarosław Ledwosiński
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek

   Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Ewidencji Działalności Gospodarczej,
   holl budynek B
  • Telefon kontaktowy 54 414–47–08
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

   Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
   • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
   • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
   • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
   • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
   • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.
  • Uwagi

   Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
   – wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
   – zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
   – oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
   – zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   – oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

   Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

   Formularze i instrukcje – strona CEIDG

   Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  • Podstawa prawna
   1. Art. 17 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019 poz. 1292) oraz art. 5 – 7 ustawy z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2019 poz 1291).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian