RM06 – Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • Wydział Wydział Rozwoju Miasta
  • Termin załatwienia Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
  • Osoba kontaktowa Jarosław Ledwosiński
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek

   Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Ewidencji Działalności Gospodarczej,
   holl budynek B
  • Telefon kontaktowy 54 414–47–08
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

   Od 01.01.2012 przedsiębiorca może we wniosku CEIDG-1 wpisać pełnomocnika.
   Aby zgłosić zmianę danych w Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:
   • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) -dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
   • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
   • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
   • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
   • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.
  • Uwagi

   Przedsiębiorca wpisany do CEIDG zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu:

   a) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o CEIDGPIP, z wyjątkiem danych w zakresie numeru PESEL, pkt 2, 5–8, lub

   b) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, 3–5 i 16

   – powstałą po dniu jego dokonania;

   Istotne znaczenie ma fakt, aby ta zmiana powstała po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

   W przypadku zmiany wpisu we wniosku należy podać datę powstania zmiany.

   Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

   AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

   Formularze i instrukcje – strona CEIDG

   Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  • Podstawa prawna
   1. Art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2019 poz. 1291).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian