RM09 – Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

  • Wydział Wydział Rozwoju Miasta
  • Termin załatwienia Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
  • Osoba kontaktowa Jarosław Ledwosiński
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek

   Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Ewidencji Działalności Gospodarczej,
   holl budynek B
  • Telefon kontaktowy 54 414–47–08
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

   Informacji dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

   Aby zgłosić wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:
   • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) -dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
   • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
   • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
   • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
   • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.
  • Uwagi

   – Przedsiębiorca może w dowolnym momencie wznowić działalność gospodarczą.

   – Przedsiębiorca ma możliwość wskazania we wniosku zarówno daty zawieszenia i wznowienia

   działalności gospodarczej i tym samym CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu działalności gospodarczej.

   – CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej  chyba,             że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień.

   Formularze i instrukcje – strona CEIDG

   Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  • Podstawa prawna
   1. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019 poz. 1292) oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 i art. 19, 20  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2019 poz. 1291).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian