Schronisko dla Zwierząt

87-800 Włocławek
ul. Przemysłowa 16
tel. 54 233-20-21
email: schronisko-wloclawek[at]o2[dot]pl
www: www.schronisko-wloclawek.pl
BIP: Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt

Dyrektor:
Monika Siedlecka

Z dniem 1 lipca 1998 roku Uchwałą Nr 35/XLVI/98 Rady Miejskiej Włocławka podjętą 25 maja 1998 roku, powołano Zakład budżetowy pn. „Schronisko dla Zwierząt”. W dniu 1.01.2000 roku powołano do życia Jednostkę Budżetową pod Nazwa Schronisko dla Zwierząt we Włocławku na mocy uchwały Nr 128/XIV/99 z dnia 29.11.1999 roku.

Uchwała nr XLIV/87/2014 z dnia 8 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Schroniska dla zwierząt we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn.: „Schronisko dla zwierząt” we Włocławku.

Uchwała Nr 128/XIV/99 z dnia 29 listopada 1999 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Schronisko dla zwierząt” we Włocławku

Uchwała Nr 65/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Schroniska dla zwierząt we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Schronisko dla zwierząt” we Włocławku

Pozostałe informacje dotyczące trybu działania Schroniska znajdują się na stronie internetowej placówki oraz stronie BIP (adresy internetowe podane powyżej).

Informacje

Rejestr zmian