stanowisko Podinspektora ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowania zasobem Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Starosty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • Stanowiskostanowisko Podinspektora ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowania zasobem Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Starosty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-08-03
  • Termin składania dokumentów2018-08-17
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość ustaw: Kodeks postepowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, o Krajowym Zasobie Nieruchomości, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatu, o samorządzie województwa.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, zdyscyplinowanie i właściwa postawa etyczna.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Katarzyna Studzińska, zamieszkała w miejscowości Kuczyna.
  • Uzasadnienie wyboruPani Katarzyna Studzińska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektora ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowania zasobem Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Starosty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian