Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/180/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/180/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/179/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/179/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/178/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/178/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/177/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/177/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/176/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/176/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/175/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/175/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017– 2032”. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/174/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/174/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/173/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/172/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/172/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/171/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/171/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/170/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/170/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Fredry 16, 16 a, 14 i 12 we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVI/169/2017 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVI/169/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla „Krzywe Błota” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXV/168/2017 07.11.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/168/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe we Włocławku mienia w postaci nieruchomości gruntowych oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/167/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/167/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przekazania skargi Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/166/2017 24.10.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIV/166/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 24 25 »