Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/65/2017 24.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/65/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/64/2017 24.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/64/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/63/2017 24.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/63/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za 2016 rok” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/62/2017 24.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/62/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/61/2017 24.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/61/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/60/2017 24.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/59/2017 24.04.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/59/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.C.K. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/58/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/58/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/57/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/57/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyłączenia z zespołu szkół i likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla dorosłych i liceum uzupełniającego ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzących w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/56/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/56/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/55/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/55/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/54/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/53/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/53/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/52/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/52/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/51/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/51/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2017 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »