Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
21.06.2017 26.06.2017 Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Szczegóły
16.06.2017 18.07.2017 Główny księgowy Szczegóły
16.06.2017 21.06.2017 Podinspektor ds. podatków od nieruchomości w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
13.06.2017 19.06.2017 Podinspektor ds. społecznych i wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
05.06.2017 16.06.2017 Geolog Powiatowy w Wydziale Środowiska Szczegóły
05.06.2017 16.06.2017 Podinspektor ds. przyrody w Wydziale Środowiska Szczegóły
23.05.2017 02.06.2017 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
16.05.2017 19.05.2017 Podinspektor ds. podatków od nieruchomości w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
08.05.2017 11.05.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
21.04.2017 26.04.2017 Podinspektor ds. społecznych i wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
13.04.2017 19.04.2017 Pomoc Administracyjna w Wydziale Finansów, Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
05.04.2017 18.04.2017 Podinspektor ds. przyrody w Wydziale Środowiska Szczegóły
23.03.2017 28.03.2017 Podinspektor ds. zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Gospodarki Komunalnej Szczegóły
23.03.2017 28.03.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
23.03.2017 03.04.2017 Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »