Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
21.02.2017 24.02.2017 Podinspektora w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności Szczegóły
09.02.2017 14.02.2017 Podinspektor ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr – Biuro Prawne Szczegóły
03.02.2017 16.02.2017 Podinspektor ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Gospodarki Komunalnej Szczegóły
02.02.2017 14.02.2017 Główny księgowy Szczegóły
23.01.2017 26.01.2017 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
13.01.2017 24.01.2017 Podinspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
13.01.2017 24.01.2017 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
04.01.2017 16.01.2017 Podinspektor ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
03.01.2017 09.01.2017 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr Szczegóły
27.12.2016 06.01.2017 Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku Szczegóły
16.12.2016 27.12.2016 Inspektor ds. obronnych i planowania logistycznego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
16.12.2016 28.12.2016 Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
14.12.2016 20.12.2016 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
13.12.2016 23.12.2016 Specjalista ds. księgowych w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku, ul. Ptasia 2a – stanowisko nr 3 Szczegóły
13.12.2016 23.12.2016 Specjalista ds. księgowych w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku, ul. Ptasia 2a – stanowisko nr 2 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »