Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
14.08.2019 21.08.2019 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
08.08.2019 13.08.2019 Podinspektor ds. zarządzania ruchem w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
01.08.2019 12.08.2019 kierownik sekcji Szczegóły
01.08.2019 12.08.2019 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
30.07.2019 02.08.2019 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Szczegóły
30.07.2019 09.08.2019 Inspektor ds. organizacyjno – finansowych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
30.07.2019 09.08.2019 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
30.07.2019 02.08.2019 Inspektor ds. wynagrodzeń w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
26.07.2019 16.08.2019 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji - I stanowisko Szczegóły
26.07.2019 08.08.2019 Podinspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Szczegóły
26.07.2019 16.08.2019 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – II stanowisko Szczegóły
26.07.2019 19.08.2019 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – III stanowisko Szczegóły
19.07.2019 29.07.2019 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 19 Szczegóły
18.07.2019 23.07.2019 Podinspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
18.07.2019 29.07.2019 Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
« 1 2 3 4 17 18 19 »