Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
16.08.2017 28.08.2017 Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
14.08.2017 18.08.2017 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
14.08.2017 18.08.2017 Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
08.08.2017 18.08.2017 Starszy Poborca Szczegóły
07.08.2017 17.08.2017 Podinspektora ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
03.08.2017 14.08.2017 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
03.08.2017 14.08.2017 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
26.07.2017 07.08.2017 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
26.07.2017 07.08.2017 Geolog Powiatowy w Wydziale Środowiska Szczegóły
30.06.2017 05.07.2017 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
30.06.2017 05.07.2017 Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
21.06.2017 26.06.2017 Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Szczegóły
16.06.2017 18.07.2017 Główny księgowy Szczegóły
16.06.2017 21.06.2017 Podinspektor ds. podatków od nieruchomości w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
13.06.2017 19.06.2017 Podinspektor ds. społecznych i wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »