Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
03.08.2018 17.08.2018 Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Warunków Zabudowy Szczegóły
03.08.2018 17.08.2018 stanowisko Podinspektora ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowania zasobem Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Starosty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
03.08.2018 17.08.2018 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
03.08.2018 17.08.2018 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
30.07.2018 10.08.2018 Inspektor ds. planowania i aktualizowania planów finansowych: instytucji kultury i wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Wydziale Finansów, Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu Szczegóły
20.07.2018 30.07.2018 Inspektor ds. organizacji i funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz szkoleń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
18.07.2018 30.07.2018 Inspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
16.07.2018 27.07.2018 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
16.07.2018 27.07.2018 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
16.07.2018 20.07.2018 Podinspektor w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Szczegóły
10.07.2018 13.07.2018 Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
09.07.2018 12.07.2018 Inspektor ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
02.07.2018 13.07.2018 Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
18.06.2018 28.06.2018 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
12.06.2018 22.06.2018 Podinspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
« 1 2 3 4 12 13 14 »