Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
23.05.2017 02.06.2017 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
16.05.2017 19.05.2017 Podinspektor ds. podatków od nieruchomości w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
08.05.2017 11.05.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
21.04.2017 26.04.2017 Podinspektor ds. społecznych i wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
13.04.2017 19.04.2017 Pomoc Administracyjna w Wydziale Finansów, Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
05.04.2017 18.04.2017 Podinspektor ds. przyrody w Wydziale Środowiska Szczegóły
23.03.2017 28.03.2017 Podinspektor ds. zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Gospodarki Komunalnej Szczegóły
23.03.2017 28.03.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
23.03.2017 03.04.2017 Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
10.03.2017 15.03.2017 Kierownik Referatu Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych w Wydziale Finansów Szczegóły
10.03.2017 22.03.2017 Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku Szczegóły
10.03.2017 22.03.2017 Podinspektor do spraw podatków od nieruchomości w Wydziale Finansów – Referat Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
02.03.2017 07.03.2017 Konserwatora w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu Szczegóły
21.02.2017 24.02.2017 Podinspektora w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności Szczegóły
09.02.2017 14.02.2017 Podinspektor ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr – Biuro Prawne Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »