Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
18.05.2016 23.05.2016 Podinspektor ds. organizacyjno – administracyjnych w Wydziale Edukacji Szczegóły
16.05.2016 19.05.2016 Podinspektor ds. wynagrodzeń w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
09.05.2016 20.05.2016 Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku Szczegóły
28.04.2016 04.05.2016 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
19.04.2016 22.04.2016 Inspektor ds. wynagrodzeń w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
19.04.2016 22.04.2016 Inspektor w Wydziale Inwestycji Szczegóły
19.04.2016 29.04.2016 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Mienia Szczegóły
07.04.2016 18.04.2016 Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
07.04.2016 12.04.2016 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
07.04.2016 18.04.2016 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
07.04.2016 18.04.2016 Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
29.03.2016 11.04.2016 Dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku Szczegóły
23.03.2016 29.03.2016 Podinspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
22.03.2016 25.03.2016 Podinspektor ds. ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Szczegóły
22.03.2016 01.04.2016 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
« 1 2 3 11 12 13 14 15 16 »