Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
05.08.2016 18.08.2016 Inspektora ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
25.07.2016 04.08.2016 Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
21.07.2016 01.08.2016 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
05.07.2016 15.07.2016 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
24.06.2016 04.07.2016 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
24.06.2016 04.07.2016 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
23.06.2016 28.06.2016 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
22.06.2016 28.06.2016 Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
22.06.2016 28.06.2016 Podinspektor ds. pozwoleń budowlanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej Szczegóły
22.06.2016 28.06.2016 Pomoc Administracyjna w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
22.06.2016 04.07.2016 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
21.06.2016 24.06.2016 Inspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Mienia Szczegóły
16.06.2016 27.06.2016 Inspektora ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
15.06.2016 27.06.2016 Inspektor ds. obsługi interesantów w Biurze Obsługi Mieszkańców w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
15.06.2016 27.06.2016 Podinspektor ds. wspólnot mieszkaniowych i lokali użytkowych w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Lokalowy Szczegóły
« 1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 »