Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
20.01.2016 03.02.2016 Geolog Powiatowy w Wydziale Środowiska Szczegóły
15.01.2016 21.01.2016 Podinspektor ds. uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji Szczegóły
05.11.2015 18.11.2015 Kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Miasta Szczegóły
30.12.2015 11.01.2016 Inspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
29.12.2015 07.01.2016 Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
29.12.2015 05.01.2016 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr Szczegóły
18.12.2015 29.12.2015 Geolog Powiatowy w Wydziale Środowiska Szczegóły
15.12.2015 28.12.2015 Inspektor ds. nadzoru inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
15.12.2015 18.12.2015 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr Szczegóły
02.12.2015 14.12.2015 Dyrektor Biura Sportu i Turystyki Szczegóły
« 1 2 3 11 12 13 14 »