Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
01.03.2019 11.03.2019 Podinspektor ds. ewidencji zasobu nieruchomości, ustanawiania służebności na gruntach Gminy Miasto Włocławek i Miasta na Prawach Powiatu oraz czasowego zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu i Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
25.02.2019 07.03.2019 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
25.02.2019 07.03.2019 Inspektor ds. administracyjno – organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
15.02.2019 28.02.2019 Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
08.02.2019 21.02.2019 Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Szczegóły
08.02.2019 21.02.2019 Podinspektor - Ogrodnik Miejski w wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
07.02.2019 18.02.2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
05.02.2019 08.02.2019 Podinspektor ds. windykacji należności niepodatkowych, prowadzenia rejonów egzekucyjnych oraz ds. administracyjnych w Wydziale Windykacji i Egzekucji Szczegóły
23.01.2019 04.02.2019 Inspektor ds. rewitalizacji w Biurze Rewitalizacji Szczegóły
18.01.2019 23.01.2019 Podinspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
15.01.2019 18.01.2019 Goniec - 2 pracowników w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
09.01.2019 14.01.2019 Inspektor ds. terenów zieleni w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
08.01.2019 11.01.2019 Inspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
24.12.2018 04.01.2019 Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
21.12.2018 28.12.2018 Inspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
« 1 2 3 4 5 15 16 17 »