Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
12.10.2018 17.10.2018 Podinspektora ds. windykacji należności niepodatkowych, prowadzenia rejonów egzekucyjnych oraz ds. administracyjnych w Wydziale Windykacji i Egzekucji Szczegóły
12.10.2018 17.10.2018 Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta w Biurze Rady Miasta Szczegóły
27.09.2018 08.10.2018 Podinspektor ds. organizacji i funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz szkoleń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
11.09.2018 14.09.2018 Inspektor ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
11.09.2018 14.09.2018 Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Lokalowy Szczegóły
11.09.2018 14.09.2018 Pomoc Administracyjna w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
03.09.2018 06.09.2018 Główny Specjalista ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
30.08.2018 11.09.2018 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
03.08.2018 17.08.2018 Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Warunków Zabudowy Szczegóły
03.08.2018 17.08.2018 stanowisko Podinspektora ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowania zasobem Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Starosty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
03.08.2018 17.08.2018 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
03.08.2018 17.08.2018 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
30.07.2018 10.08.2018 Inspektor ds. planowania i aktualizowania planów finansowych: instytucji kultury i wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Wydziale Finansów, Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu Szczegóły
20.07.2018 30.07.2018 Inspektor ds. organizacji i funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz szkoleń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
18.07.2018 30.07.2018 Inspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 14 15 16 »