Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
09.04.2018 12.04.2018 Podinspektor ds. pozwoleń budowlanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej Szczegóły
12.03.2018 15.03.2018 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
28.02.2018 05.03.2018 Pomoc Administracyjna w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
28.02.2018 05.03.2018 Podinspektor ds. gospodarowania lokalami użytkowymi w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Lokalowy Szczegóły
31.01.2018 06.02.2018 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
29.01.2018 09.02.2018 Inspektor ds. planowania strategicznego w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów Szczegóły
26.01.2018 06.02.2018 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
26.01.2018 31.01.2018 Podinspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Szczegóły
16.01.2018 26.01.2018 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
05.01.2018 18.01.2018 Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
29.12.2017 10.01.2018 Podinspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
21.12.2017 02.01.2018 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
21.12.2017 03.01.2018 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr Szczegóły
14.12.2017 27.12.2017 Starszy Poborca w Wydziale Windykacji i Egzekucji Szczegóły
14.12.2017 19.12.2017 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 »