Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
KM.7211 – Postępowanie w sprawie wydania opinii do geometrii drogi Wydział Komunikacji Szczegóły
GM04 – Przyznanie miejsca do pochówku na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
GM03 – Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
FN09 – Podatek leśny Wydział Finansów Szczegóły
FN08 – Podatek rolny Wydział Finansów Szczegóły
FN07 – Podatek od nieruchomości Wydział Finansów Szczegóły
FN06 – Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych Wydział Finansów Szczegóły
KSP.K01 – Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Szczegóły
MRK01 – Udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich; występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Szczegóły
FN05 – Stwierdzenie nadpłaty Wydział Finansów Szczegóły
FN04 – Zaświadczenia Wydział Finansów Szczegóły
FN03 – Zwrot opłaty skarbowej Wydział Finansów Szczegóły
FN02 – Wyrejestrowanie podatnika z ewidencji opłaty od posiadania psów Wydział Finansów Szczegóły
FN01 – Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A o posiadanych środkach transportowych Wydział Finansów Szczegóły
WE07 – Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania Wydział Windykacji i Egzekucji Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »