Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
USC08 – Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC07 – Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC06 – Wpisanie do ksiąg akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC05 – Zmiana imienia lub nazwiska Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC04 – Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC03 – Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC02 – Sporządzenie aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC01 – Sporządzenie aktu małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
SO18 – Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO17 – Wymeldowanie z pobytu czasowego lub pobytu stałego Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO16 – Zameldowanie na pobyt czasowy lub pobyt stały Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO15 – Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO14 – Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO13 – Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO12 – Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
« 1 2 3 8 9 10 11 12 13 »