Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
SO11 – Wydanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO10 – Wydanie dowodu osobistego Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO08 – Wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO07 – Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO06 – Uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO05 – Uznanie osoby z kartą powołania lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO02 – Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO01 – Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
RM10 – Duplikat decyzji (wydanej w latach 1989 – 2011) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM09 – Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM08 – Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM07 – Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM06 – Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM05 – Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
RM04 – Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
« 1 2 3 9 10 11 12 13 »