Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
S36 – Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew we Włocławku Wydział Środowiska Szczegóły
GKM19 – Wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego. Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
G08 – Połączenie działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G07 – Ustalenie numeru porządkowego dla budynku Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G06 – Podział nieruchomości Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G05 – Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G04 – Wpisanie w egib aktualnego adresu Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G03 – Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G02 – Wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z mapy ewidencyjnej Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
G01 – Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
S35 – zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust. 3 ustawy o lasach Wydział Środowiska Szczegóły
KM.7221 – Postępowanie w związku z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu Wydział Komunikacji Szczegóły
KM.7230 – Postępowanie w związku z uzyskaniem decyzji na wykorzystanie drogi w sposób szczególny Wydział Komunikacji Szczegóły
BST08 – Wniosek o wydanie wyciągu (zaświadczenia) z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Biuro Sportu i Turystyki Szczegóły
S34 – Przekazanie innej dokumentacji geologicznej Wydział Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 11 12 13 »