Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
14.06.2019 Wniosek o wydanie decyzji (115/wnio/2019) Wniosek ANWIL S.A. o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku: przy ul. Toruńskiej 392 (dz. nr 3 obręb Azoty) oraz przy ul. Toruńskiej 298 (dz. nr 88 obręb Azoty). Szczegóły
18.06.2019 Wniosek o wydanie decyzji (114/wnio/2019) Wniosek Przedsiębiorstwa „BUDOMEX” Spółki z o.o. o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Okrężnej (dz. nr 15/139 KM 87 obręb Włocławek). Szczegóły
14.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji (113/wnio/2019) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 38 (dz. nr 42/1 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
14.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji (112/wnio/2019) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 19 (dz. nr 38/20 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
14.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji (111/wnio/2019) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. grusza z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A (dz. nr 38/29 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
31.05.2019 Zgłoszenia (19/zglo/2019) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 42987 WŁOCŁAWEK MICHELIN WIEŻA ul. Jana Pawła II 15 we Włocławku, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
17.06.2019 Wniosek o wydanie decyzji (110/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Traugutta 3 (dz. nr 88 KM 51 obręb Włocławek). Szczegóły
03.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji (109/wnio/2019) Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, zbiornika retencyjnego wód popłucznych V=70m3 i komory wodomierzowej K3a wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 1/2, 55/3 obręb Włocławek KM 1, dz. nr 67/1, 16/22, 16/29, 16/12, 66/4, 57/3, 67/2 obręb Włocławek KM 9/1, dz. nr 41, 5 obręb Włocławek KM 9/2 przy ul. Chełmickiej 25/27 we Włocławku w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku. Szczegóły
30.05.2019 Zgłoszenia (18/zglo/2019) Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT44079 Włocławek Komin MPEC ul. Teligi 1 we Włocławek Szczegóły
12.06.2019 Decyzja (115/dec/2019) Decyzja zezwalająca Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Parkowej 44-46 (dz. nr 52, 56 KM 10 obręb Michelin). Szczegóły
10.06.2019 Wniosek o wydanie decyzji (108/wnio/2019) Wniosek Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Parkowej 44-46 (dz. nr 52, 56 KM 10 obręb Michelin). Szczegóły
10.06.2019 Decyzje (114/dec/2019) Decyzja Nr 30/2019 o warunkach zabudowy na budowę punktu tankowania lokomotyw z infrastrukturą techniczną, studnią chłonną, separatorem produktów ropopochodnych, separatorem piasku i wewnętrzną instalacją elektryczną, przyłączeniową na terenie dz. nr 210/5 obręb Krzywa Góra położonej przy ul. Toruńskiej we Włocławku. Szczegóły
10.06.2019 Decyzja (113/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Rybnica” położonego we Włocławku przy ul. Granicznej (dz. nr 1/4 KM 122/2 obręb Włocławek)– działka pracownicza nr 163. Szczegóły
06.06.2019 Decyzja (112/dec/2019) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych, na terenie działki nr 1/37 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku. Szczegóły
05.06.2019 Decyzja (111/dec/2019) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę fundamentów urządzeń i konstrukcji wieży w ramach zamierzenia budowlanego „Hermetyzacja zbiorników magazynowych Stokażu Północnego”, na terenie działki nr 62 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 396 we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 4 180 181 182 »