Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
22.03.2017 Decyzje (45/dec/2017) Decyzja Nr 15/2017 o warunkach zabudowy na budowę tacy bezodpływowej wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 28 m3 każdy do przechowywania żywic rozcieńczalnikowych na potrzeby produkcji wyrobów lakierowych oraz tacy wychwytowej dla autocysterny na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku
Szczegóły
20.03.2017 Wniosek (47/wnio/2017) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, obejmująca budowę obiektu rozdrabniania szklistego krzemianu sodu, zbiornika buforowego z tacą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Solvay Advanced Silicas Poland sp. z o.o. we Włocławku. Szczegóły
13.03.2017 zgłoszenia (11/zglo/2017) Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile nr 37004 94700N!) GWL-WLOCLAWEK_SZPITALNA przy ul. Szpitalnej 30 we Włocławku Szczegóły
17.03.2017 Decyzja (44/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 szt. drzew gat.: sosny zwyczajne, świerk pospolity, brzoza brodawkowata z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „WYPOCZYNEK” przy ul. Spokojnej 49 (dz. nr 4/1 KM 97/2 obręb Włocławek)- działka pracownicza nr 116. Szczegóły
17.03.2017 Decyzje (43/dec/2017) Wygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów firmie Big Stal Sp. z o.o., Oddział Włocławek, ul.Barska 4 Szczegóły
15.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji (46/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Wypoczynek” przy ul. Spokojnej 49 (dz. 4/1 KM 97/2 obręb Włocławek)- działka pracownicza nr 116. Szczegóły
16.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji (45/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla FHU Rudewicz Dariusz, ul. Slaskiego 6A/42, 87-100 Toruń Szczegóły
14.03.2017 Decyzja (42/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki pospolite z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Azoty I” przy ul. Toruńskiej 116/118 (dz. nr 1/2 KM 122/2 obręb Włocławek)- działka pracownicza nr 58. Szczegóły
13.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji (44/wnio/2017) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topole z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 15-17/Okrzei 2 (dz. nr 166/9 KM 81 obręb Włocławek). Szczegóły
06.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji (43/wnio/2017) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pogodnej 1 (dz. 116/131 KM 32). Szczegóły
06.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji (42/wnio/2017) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Przyjemnej 4-4a (dz. 116/134 KM 32). Szczegóły
10.03.2017 Decyzja (41/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gat. brzozy brodawkowate z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Moniuszko” przy ul. Kapitulnej (dz. nr 1/2 KM 67 obręb Włocławek). Szczegóły
10.03.2017 Decyzja (40/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gat.: świerki pospolite i sosna zwyczajna z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łęg” we Włocławku – działka pracownicza nr 48. Szczegóły
10.03.2017 Decyzja (39/dec/2017) decyzja na usunięcie drzew – świerki pospolite Szczegóły
27.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji (41/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew –świerki pospolite Szczegóły
« 1 2 3 4 94 95 96 »