Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.11.2018 Zgłoszenie (50/zglo/2018) Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. nr 32358 (47131N!) ul. Toruńska 156 we Włocławku Szczegóły
27.11.2018 Zgłoszenia (49/zglo/2018) Zgłoszenie modyfikacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej Orange Polska S.A. w Warszawie, Centrum nr 624/1336 (1591)/47011 ul. Cyganka 28 we Włocławku Szczegóły
06.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji (208/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. klon z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Elizy Orzeszkowej 4a (dz. nr 22 Włocławek KM 72/2) Szczegóły
10.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji (207/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. świerk z terenu ROD ŁĘG położonego we Włocławku przy ul. Rozdroże Szczegóły
07.12.2018 Zgłoszenia (48/zglo/2018) Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – silosy do przechowywania i magazynowania surowców (15 zbiorników materiałów sypkich), zlokalizowane na terenie Salamander Window & Door Systems S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6A we Włocławku Szczegóły
30.11.2018 Wnioski o wydanie decyzji (206/wnio/2018) Wniosek o uchylenie i wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji do okleinowania (laminowania) profili PCW okleinami drewnopodobnymi eksploatowanej na terenie Salamander Window & Door Systems S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6A we Włocławku Szczegóły
06.12.2018 Postanowienia (13/post/2018) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja mieszalni lakierów w budynku magazynowym zlokalizowanym na terenie Akzo Nobel Centrum Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 9” Szczegóły
27.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (205/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3-5 (dz. nr 116/111 KM 32) Szczegóły
27.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (204/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2-4 (dz. nr 116/129 KM 32) Szczegóły
27.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (203/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8 i Chemików 15-17 (dz. nr 13/13 KM 33) Szczegóły
03.12.2018 Decyzja (191/dec/2018) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata Szczegóły
29.11.2018 Decyzja (190/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – 2 świerków Szczegóły
20.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (202/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 2 świerki Szczegóły
22.11.2018 Decyzja (189/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew i krzewów -- sumak octowiec o obwodzie pnia 56cm;
- robinia akacjowa o obwodzie pni 54cm, 50cm, 52cm;
- robinia akacjowa o obwodzie pni 45cm, 63cm, 60cm, 20cm, 34cm, 22cm;
- jabłoń ozdobna o obwodzie pni 61cm, 37cm, 62cm, 52cm;
- głóg jednoszyjkowy o obwodzie pni 48cm, 92cm, 51cm, 34cm, 37cm, 45cm;
- głóg jednoszyjkowy o obwodzie pni 48cm, 41cm, 38cm, 38cm, 57cm, 37cm, 23cm oraz 1067m2 krzewów: gat. wierzba iwa, topola kanadyjska, śliwa ozdobna, klon jesionolistny, jabłoń ozdobna, robinia akacjowa, jeżyna pospolita, suchodrzew pospolity, róża pomarszczona
Szczegóły
12.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (201/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew i krzewów -- sumak octowiec o obwodzie pnia 56cm;
- robinia akacjowa o obwodzie pni 54cm, 50cm, 52cm;
- robinia akacjowa o obwodzie pni 45cm, 63cm, 60cm, 20cm, 34cm, 22cm;
- jabłoń ozdobna o obwodzie pni 61cm, 37cm, 62cm, 52cm;
- głóg jednoszyjkowy o obwodzie pni 48cm, 92cm, 51cm, 34cm, 37cm, 45cm;
- głóg jednoszyjkowy o obwodzie pni 48cm, 41cm, 38cm, 38cm, 57cm, 37cm, 23cm oraz 1067m2 krzewów: gat. wierzba iwa, topola kanadyjska, śliwa ozdobna, klon jesionolistny, jabłoń ozdobna, robinia akacjowa, jeżyna pospolita, suchodrzew pospolity, róża pomarszczona
Szczegóły
« 1 2 3 4 161 162 163 »