Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.06.2017 Decyzja (122/dec/2017) Decyzja na usunięcie drzew – brzozy brodawkowate, topola kanadyjska, sosna zwyczajna, czeremchy pospolite Szczegóły
29.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji (122/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – brzozy brodawkowate, topola kanadyjska, sosna zwyczajna, czeremchy pospolite Szczegóły
20.06.2017 Decyzja (121/dec/2017) Decyzja na usunięcie 3 drzew – świerki pospolite Szczegóły
09.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji (121/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – 3 świerki pospolite Szczegóły
20.06.2017 Decyzja (120/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki pospolite z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” (dz. nr 5/2 KM 66 obręb Włocławek)- działka pracownicza nr 114. Szczegóły
20.06.2017 Decyzje (119/dec/2017) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa wanny trawienia na linii patentowniczo-cynkowniczej L3 na działce nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58 we Włocławku Szczegóły
19.06.2017 Decyzja (118/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. wiąz pospolity z granicy nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Zduńskiej 11/Zduńskiej 9. Szczegóły
14.06.2017 Decyzje (117/dec/2017) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca dla Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. pozwolenia na zadanie: rozbudowa instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki obejmująca: stację rozładunku materiału pomocniczego, budowę silosu (z obudową stanowiącą budynek załadunku produktu) i budynku techniczno-socjalnego wraz z dodatkowymi budowlami (zadaszeniem stacji rozładunku kwasu i estakadą), urządzeniami i infrastrukturą techniczną (podjazdami, placem i instalacjami zewnętrznymi), przebudowę budynku portierni i pomieszczeń socjalnych, budynku operatorskiego, wiaty opakowań i odpadów oraz budowę obiektu rozdrabniania szklistego krzemianu sodu, zbiornika buforowego z tacą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 19/5 i 22/1 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 380 we Włocławku. Szczegóły
16.06.2017 Decyzje (116/dec/2017) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Budizol Sp. z o.o. S.K.A. pozwolenia na rozbudowę zakładu prefabrykacji, na terenie działek nr 51/4, 56/6, 58/9, 53, 54, 55 i 57 obręb Rózinowo KM 7 przy ulicy Toruńskiej 197 we Włocławku. Szczegóły
14.06.2017 Decyzja (115/dec/2017) Decyzja zezwalająca Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 16/26/Traugutta 29 (dz. nr 65/11 KM 82). Szczegóły
06.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji (120/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wiąz z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zduńskiej 11 (dz. 161 KM 50 obręb Włocławek). Szczegóły
12.06.2017 Decyzja (114/dec/2017) Odmowa wydania decyzji na usunięcie drzewa lipa drobnolistna, klon jesionolistny nie wymagał uzyskania zezwolenia na usunięcie Szczegóły
25.04.2017 Wniosek (119/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – lipa i klon jesionolistny Szczegóły
12.06.2017 Decyzja (113/dec/2017) decyzja na usunięcie drzew – topola balsamiczna i jarząb szwedzki Szczegóły
05.05.2017 Wniosek (118/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – topola balsamiczna i jarząb szwedzki Szczegóły
« 1 2 3 4 105 106 107 »