Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
12.12.2017 Postanowienia (18/post/2017) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie zbiornika T-604 do magazynowania substancji palnych w ANWIL S.A. we Włocławku 87-805 przy ul. Toruńskiej 396, na działce nr 62, obręb 0008 Azoty”.
Szczegóły
12.12.2017 Decyzje (252/dec/2017) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wymiana rurociągu gazu ziemnego do A-1 dla ANWIL-u S.A. we Włocławku Szczegóły
04.12.2017 Wniosek (270/wnio/2017) Wniosek o udzielenie INTRA LOGISTICS S.A. w Zielonej Górze, ul. Zacisze 16a pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu odwadniająco-infiltrującego wód opadowych i roztopowych z odwodnienia Centrum Logistycznego zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Leopoldowskiej 2. Szczegóły
08.12.2017 Decyzja (251/dec/2017) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie 3 szt. drzew gat.: robinie akacjowe oraz klon jawor z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14 (dz. nr 50/1 KM 30 obręb Włocławek). Szczegóły
07.12.2017 Postanowienia (17/post/2017) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana rurociągu gazu ziemnego do A-1” dla ANWIL-u S.A. we Włocławku Szczegóły
08.12.2017 Decyzja (250/dec/2017) Decyzja na usunięcie drzewa – klon jesionolistny Szczegóły
29.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (269/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzewa – klon zwyczajny Szczegóły
26.09.2017 Decyzja (249/dec/2017) Decyzja na usunięcie drzew – klony jesionolistne Szczegóły
22.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji (268/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – klony jesinolistne Szczegóły
27.10.2017 Decyzja (248/dec/2017) Decyzja na usunięcie drzew – klony jesionolistne Szczegóły
12.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji (267/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – klony jesinolistne Szczegóły
24.10.2017 Decyzja (247/dec/2017) Decyzja na usunięcie drzew – jarzębina pospolita, jesion wyniosły Szczegóły
22.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji (266/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – jarzębina pospolita i jesion wyniosły Szczegóły
09.11.2017 Decyzja (246/dec/2017) Decyzja na usunięcie drzew – topole czarne Szczegóły
02.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji (265/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – topole Szczegóły
« 1 2 3 4 126 127 128 »