Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
12.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji (18/wnio/2019) W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hermetyzacja zbiorników magazynowych Stokażu Północnego” na terenie Anwil S.A. we Włocławku ( dz. nr 62 obręb Azoty). Szczegóły
15.02.2019 Decyzja (21/dec/2019) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie 5 szt. drzew gat.: klon jesionolistny, lipy drobnolistne, kasztanowiec zwyczajny, świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pogodnej 3 (dz. nr 116/122 KM 32 obręb Włocławek). Szczegóły
24.01.2019 Wniosek (17/wnio/2019) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 Szczegóły
07.02.2019 Postanowienie (2/post/2019) Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Instalacja do produkcji hybrydowych wodnych dyspersji silikonowo-akrylowych we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9 we Włocławku na działce nr 1/37 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
11.02.2019 Postanowienia (1/post/2019) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu tankowania lokomotyw we Włocławku ul. Toruńska 153”. Szczegóły
08.02.2019 Decyzje (20/dec/2019) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku handlowo - usługowego Agata S.A. wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 13/19 obręb Włocławek KM 56 przy ulicy Kapitulnej we Włocławku. Szczegóły
07.02.2019 Decyzja (16/wnio/2019) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną wraz z łącznikami, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 4 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku. Szczegóły
06.02.2019 Decyzja (19/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Brzezinowej 91a. Szczegóły
07.02.2019 wnioski o wydanie decyzji (15/wnio/2019) Wniosek o uchylenie pozwolenia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05.03.2012 r. znak: GKS.S.6225.1.2012 na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji do spopielania zwłok eksploatowanej na terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowego TARTAR we Włocławku i wydanie nowego pozwolenia. Szczegóły
30.01.2019 Zgłoszenia (3/zglo/2019) Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – instalacja do przetaczania paliw płynnych eksploatowana na terenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 12 Szczegóły
31.01.2019 wnioski o wydanie decyzji (14/wnio/2019) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stanowiska załadunku 32% i 50% ługu sodowego do cystern samochodowych” Szczegóły
05.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji (13/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Brzezinowej 91A. Szczegóły
17.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji (220/wnio/2018) Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania części budynku biurowego na pomieszczenia produkcyjne (mieszalnia lakierów) położonego na terenie działek 7/3, 7/9, 7/4 obręb Włocławek KM 99/1 przy ul. Duninowskiej 9 we Włocławku. Szczegóły
05.02.2019 Decyzja (18/dec/2019) Decyzja zezwalająca Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Bydgoszczy na usunięcie 5 szt. drzew gat.: świerki białe, jarząb pospolity, wierzby mandżurskie z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Okrężnej 25A (dz. nr 1/2 KM 83 obręb Włocławek). Szczegóły
11.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji (12/wnio/2019) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 38 (dz. nr 42/1 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
« 1 2 3 4 165 166 167 »