Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
19.04.2018 Zgłoszenia (16/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 42602 Włocławek Wronia ul. Chmielna 35SA we Włocławku Szczegóły
19.04.2018 Zgłoszenia (15/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 42796 Włocławek Przemysłowa 2 ul. Płocka 164 we Włocławku Szczegóły
24.04.2018 Decyzje (80/dec/2018) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę łącznika, przebudowę budynku magazynowego oraz budynku produkcyjnego (okleinowania) wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 3/18, 3/28 i 3/30 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
24.04.2018 Decyzja (79/dec/2018) Decyzja na usunięcia 4 szt. drzew Szczegóły
14.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (79/wnio/2018) Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Bukowa 33 o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Bukowej 33 (dz. 65/16 KM 51 Włocławek). Szczegóły
20.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji (78/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew Szczegóły
20.04.2018 Decyzje (78/dec/2018) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku przetwórstwa warzyw z komorami mroźnymi, częścią administracyjno-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanymi na działkach nr ew. 4/59 oraz 4/60 obręb 0004 Kawka w miejscowości Włocławek Szczegóły
19.04.2018 Decyzja (77/dec/2018) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Gałczyńskiego (dz. nr 83/4 KM 76 obręb Włocławek). Szczegóły
13.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji (77/wnio/2018) Wniosek ENERGA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji – Elektrownia Wodna Włocławek zlokalizowanej na terenie gm. Miasto Włocławek. Szczegóły
18.04.2018 Decyzja (76/dec/2018) Decyzja w sprawie usunięcia 3 szt. (klon zwyczajny i jesion wyniosły) – SM Zazamcze Szczegóły
11.04.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko (3/prog/2018) Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko.
Dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mielęcińskiej, Al. Jana Pawła II Kościelnej, Ziołowej.
Szczegóły
18.04.2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów (3/proj/2018) Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mielęcińskiej, Al. Jana Pawła II, Kościelnej, Ziołowej.
Szczegóły
11.04.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko (2/prog/2018) Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko.
Dotyczy: obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei
Szczegóły
17.04.2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2/proj/2018) Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dotyczy: obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei
Szczegóły
11.04.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko (1/prog/2018) Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko.
Dotyczy: obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską
i Wojskową
Szczegóły
« 1 2 3 4 141 142 143 »