Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji (31/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Rybnica” przy ul. Rybnickiej 1 (dz. 1/2 KM 122/2 obręb Włocławek). Szczegóły
21.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji (30/wnio/2017) Wniosek Polskich Przetworów Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat. topole z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 27 (dz. 2/3 KM 37 Włocławek). Szczegóły
14.02.2017 zgłoszenia (6/zglo/2017) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 42796 WŁOCŁAWEK Przemysłowa 2 ul. Płocka 164 Szczegóły
16.02.2017 Decyzje (28/dec/2017) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania nowej dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności z udziałem surowca bioodnawialnego, opartego o wyniki prac B+R” na terenie spółki D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek Szczegóły
15.02.2017 Decyzja (27/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 szt. drzew gat. klony jesionolistne z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 61/Dziewińskiej 15A (dz. 19/1 KM 75). Szczegóły
16.05.2016 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (7/eko/2017) Ustalenia, w tym: budowa geologiczna, geomorfologia terenu badań, warunki hydrogeologiczne, ocena możliwości zagospodarowania przestrzennego terenu, charakterystyka środowiska przyrodniczego, analizy, stan zagrożenia środowiska przyrodniczego oraz sposoby ograniczenia tych zagrożeń - dla obszaru Miasta Włocławek w granicach administracyjnych Szczegóły
07.12.2009 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (6/eko/2017) Ustalenia, w tym: warunki topoklimatyczne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. W rejonie ulic: Kraszewskiego, Okrężna, Bracka, Leśna, Chopina, Okrzei, Wronia, Chmielna, z wyłączeniem terenu zamkniętego.
Szczegóły
01.12.2000 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (5/eko/2017) Ustalenia, w tym: charakterystyka projektowanej inwestycji i jej wpływ na środowisko, warunki topoklimatyczne, budowa geologiczna, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, warunki hydrogeologiczne. W rejonie ulic: Barska, Leśna, Ptasia, Bracka i Okrężna.
Szczegóły
01.08.2013 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (4/eko/2017) Ustalenia, w tym: rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowanie środowiska, diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska, przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej. W rejonie ulic: Polna, Zagajewskiego, Stodólna, Składowa, Łęgska, Płocka, Barska, Celulozowa.
Szczegóły
01.03.2010 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (3/eko/2017) Ustalenia, w tym: warunki topoklimatyczne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. W rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielna, Stodólna, Okrężna, Zagajewskiego, Polna, Barska, Żytnia oraz parkiem im. Wł. Łokietka.
Szczegóły
01.05.2003 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (2/eko/2017) Ustalenia, w tym: budowa geologiczna, geomorfologia terenu badań, warunki hydrogeologiczne, ocena możliwości zagospodarowania przestrzennego terenu, charakterystyka środowiska przyrodniczego, analizy, stan zagrożenia środowiska przyrodniczego oraz sposoby ograniczenia tych zagrożeń. W rejonie ulic: Żytnia, Barska, Wojskowa, Okrężna oraz granicą terenów wojskowych od strony zachodniej.
Szczegóły
01.12.2000 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (1/eko/2017) Ustalenia, w tym: charakterystyka projektowanej inwestycji i jej wpływ na środowisko, warunki topoklimatyczne, budowa geologiczna, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, warunki hydrogeologiczne. W rejonie ulic: Barska, Ptasia, Bracka i Okrężna.
Szczegóły
14.02.2017 Decyzje (26/dec/2017) Zezwolenie na transport odpadów wydane dla Jacek Dębski Zakład Usług Technicznych CERT-TECH, ul. Wenus 13, 87-800 Włocławek
Szczegóły
13.02.2017 Postanowienia (3/post/2017) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania nowej dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności z udziałem surowca bioodnawialnego, opartego o wyniki prac B+R” na terenie spółki D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek. Szczegóły
24.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji (29/wnio/2017) wniosek na usunięcie 38,16 m2 krzewów gat. tawuła brzozolistna Szczegóły
« 1 2 3 4 91 92 93 »