Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
23.05.2017 Decyzja (79/dec/2017) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie drzewa gat. klon zwyczajny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4/6 (dz. nr 116/108 KM 32). Szczegóły
23.05.2017 Decyzja (78/dec/2017) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie 6 szt. drzew gat.: śliwy domowe mirabelki i oliwnik wąskolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 17/19 (dz. nr 45/3 KM 30). Szczegóły
23.05.2017 Decyzja (77/dec/2017) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skłodowskiej – Curie 1/3 (dz. nr 53 KM 68 obręb Włocławek). Szczegóły
22.05.2017 Decyzja (76/dec/2017) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, obejmującej budowę obiektu rozdrabniania szklistego krzemianu sodu, zbiornika buforowego z tacą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym we Włocławku na działce nr 22/1 obręb Azoty ( ul. Toruńska 380) i na działce nr 19/5 obręb Azoty ( ul. Toruńska 382 ). Szczegóły
22.05.2017 Decyzje (75/dec/2017) Decyzja Nr 32/2017 o warunkach zabudowy na rozbudowę budynku przemysłowego nr 18 (rozbudowa instalacji szkoleniowo – laboratoryjnej) na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
19.05.2017 Decyzja (74/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunek świerk zwyczajny z terenu nieruchomości ROD „Rybnica” dz. nr 3/7 KM 122/1 położonej we Włocławku przy ul. Granicznej. Szczegóły
18.05.2017 Decyzja (73/dec/2017) Decyzja zezwalająca PPUH FORMICA Sp. z o.o. Sp. komandytowej na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Jana Pawła II 29 (dz. 52/5 KM 13 obręb Michelin). Szczegóły
12.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji (85/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunek świerk z terenu nieruchomości ROD Rybnica dz. nr 3/7 KM 122/1 położonej we Włocławku przy ul. Granicznej. Szczegóły
15.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji (84/wnio/2017) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 16/26/Traugutta 29 (dz. nr 65/11 KM 82 obręb Włocławek). Szczegóły
17.05.2017 Decyzje (72/dec/2017) Zezwolenie na zbieranie odpadów złomu metali i zużytego sprzętu agd na terenie przy ul.Żytniej 2e,f,g dla firmy: WIKO BIS s.c. Tomasz Pietrzak, Danuta Rogalska, ul.Żytnia 2f, 87-800 Włocławek Szczegóły
17.05.2017 Decyzje (71/dec/2017) Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do produkcji ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu eksploatowanej przez CARBOWIL Sp. z o.o. we Włocławku przy ul.Toruńskiej 234 Szczegóły
15.05.2017 Decyzja (70/dec/2017) Decyzja zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: S.6220.23.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym we Włocławku przy ul. Falbanka. Szczegóły
05.05.2017 Wniosek (83/wnio/2017) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – budynki nr 1, 2, 3, 4, 6,11 i zagospodarowanie terenu, w ramach zadania: „ Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji, rozbudowy, przebudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”. Szczegóły
15.05.2017 Postanowienia (9/post/2017) Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Mobilnej wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na działkach nr 49/6, 49/8, 49/28, 49/30 i 50/4 obręb 0007 Rózinowo zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Toruńskiej, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Szczegóły
15.05.2017 Postanowienie (8/post/2017) Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Mobilnej wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na działkach nr 49/6, 49/8, 49/28, 49/30 i 50/4 obręb 0007 Rózinowo zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Toruńskiej Szczegóły
« 1 2 3 4 100 101 102 »