Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
22.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji (176/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. brzoza i sosna Szczegóły
03.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji (175/wnio/2017) Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydanego decyzją Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29.12.2014r, znak: S.6221.13.2014 firmie Termoizolacja i Antykorozja „ TERBUD” Bogdan Jonkwisz Szczegóły
22.08.2017 Decyzje (159/dec/2017) Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji do produkcji materiałów piśmiennych na terenie spółki Hamelin Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny we Włocławku ul. Łęgska 18 we Włocławku Szczegóły
22.08.2017 Decyzja (158/dec/2017) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. świerk pospolity Szczegóły
21.08.2017 Decyzje (157/dec/2017) Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji do produkcji farb i lakierów na terenie spółki NOVOL Sp. z o.o. Zakład we Włocławku Al. Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku Szczegóły
21.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji (174/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów dla Pana Tomasza Bąkowskiego, właściciela firmy: TB-Transport Usługi i Handel, ul. Św. Antoniego 29/5, 87-800 Włocławek Szczegóły
26.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji (173/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew gat. sosny z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Wiosenka” przy ul. Rybnickiej 84 (dz. nr 29 obręb Rybnica). Szczegóły
17.08.2017 wnioski o wydanie decyzji (172/wnio/2017) Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie Apex-Elzar Sp. z o.o. ul. Toruńska 222 we Włocławku Szczegóły
16.08.2017 wnioski o wydanie decyzji (171/wnio/2017) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie parkingów dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną dla zakładu produkcji manometrów WIKA Polska Sp. z o.o. SGF S.K.” w miejscowości Włocławek ul. Kawka 6 Szczegóły
07.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji (170/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – świerki pospolite Szczegóły
18.08.2017 Decyzja (156/dec/2017) Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie usunięcie drzewa gat. świerk Szczegóły
17.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji (169/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk Szczegóły
16.08.2017 Postanowienia (14/post/2017) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Salamander Window & Door Systems S.A. we Włocławku w latach 2017-2020” na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/72, 2/74, 2/91, 2/96, 3/18, 3/19, 3/28, 3/30 obręb Włocławek KM 114 i 115 Szczegóły
11.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji 168/wnio/2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska i jarząb pospolity. Szczegóły
11.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji 167/wnio/2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. czeremcha pospolita. Szczegóły
« 1 2 3 4 113 114 115 »