Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
10.07.2020 Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 17/15 i decyzji Nr 178/2017 (57/wnio/2020) rozbudowa instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki obejmującą: stację rozładunku materiału pomocniczego, budowę silosu (z obudową stanowiącą budynek załadunku produktu) i budynku techniczno-socjalnego wraz z dodatkowymi budowlami (zadaszeniem stacji rozładunku kwasu i estakadą), urządzeniami i infrastrukturą techniczną (podjazdami, placem i instalacjami zewnętrznymi), przebudowę budynku portierni i pomieszczeń socjalnych, budynku operatorskiego, wiaty opakowań i odpadów, budowę obiektu rozdrabniania szklistego krzemianu sodu, zbiornika buforowego z tacą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowę hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do magazynowania wytwarzanych przez Solvay Poland Sp. z o.o. odpadów, na terenie działek nr 19/5 i 22/1 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 380 we Włocławku. Szczegóły
09.07.2020 Decyzja (52/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzewa – świerk Szczegóły
07.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji (56/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – świerk Szczegóły
09.07.2020 Decyzja (51/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzewa – bez czarny Szczegóły
26.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji (55/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – bez czarny Szczegóły
23.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji (54/wnio/2020) rozbudowa stokażu kwasu azotowego tj. budowa dwóch zbiorników kwasu azotowego wraz z pompownią, estakadą oraz infrastrukturą techniczną tj. instalacjami zewnętrznymi: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz rurociągami technologicznymi wraz z rozbiórką istniejących zbiorników kwasu, pompowni i części estakady, na terenie dz. nr 91/2 i 93 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
30.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji (53/wnio/2020) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „URSUS” o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Pl. Kolanowszczyzna 14 (dz. nr 57/18 obręb Włocławek KM 82). Szczegóły
14.04.2020 Wniosek o wydanie decyzji (52/wnio/2020) Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku stacji wody zdemineralizowanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę istniejących estakad w obszarze nawozowym w ANWIL S.A., na terenie działek nr 35, 71/2, 72, 79/1, 88, 90, 91/2, 92/1, 92/2, 96, 97, 98, 99, 100, 117/9, 93, 95/3, 78, 79/3 obręb Azoty KM 8 przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
03.07.2020 Decyzja (50/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzewa – 3 świerki pospolite Szczegóły
01.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji (51/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzew – 3 świerki Szczegóły
25.06.2020 Zgłoszenia (8/zglo/2020) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 43429 WŁOCŁAWEK Michelin 3, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
29.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji (50/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzew – suchej brzozy Szczegóły
01.07.2020 Decyzja (49/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzew – sucha brzoza Szczegóły
30.06.2020 Decyzja (48/dec/2020) Decyzja zezwalająca Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy na usunięcie drzewa gat. morwa biała z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej (dz. nr 50 KM 47 obręb Włocławek). Szczegóły
24.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji (49/wnio/2020) Wniosek Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa biała z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej (dz. nr 50 KM 47 obręb Włocławek). Szczegóły
« 1 2 3 4 207 208 209 »