Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
23.02.2018 Decyzja (37/dec/2018) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na usunięcie 2 szt. drzew gat. topole kanadyjskie z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Gałczyńskiego 9a (dz. nr 50/21 KM 76 obręb Włocławek). Szczegóły
20.02.2018 Decyzja (37/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – 7 drzew (klony jesionolistne i topole) Szczegóły
09.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (40/wnio/2018) Wniosek na usunięcie drzew – 7 drzew (klony jesionolistne i topole) Szczegóły
20.02.2018 Postanowienie (2/post/2018) Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i określające zakres raportu. Szczegóły
20.02.2018 Decyzja (36/dec/2018) Decyzja zezwalająca Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodz. N.M.P. i Św. Jana Apostoła na usunięcie 6 szt. drzew gat.:
-wierzby pospolite, brzoza brodawkowata, modrzew europejski, świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Robotniczej 3 (dz. 4/3 KM 68 obręb Włocławek);
- brzozy brodawkowatej z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kapitulnej (dz. nr 80/9 KM 59 obręb Włocławek).
Szczegóły
16.02.2018 wnioski o wydanie decyzji (39/wnio/2018) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budynek przetwórstwa warzyw wraz z komorami mroźnymi, częścią administracyjno-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanym na działkach nr 4/59 oraz 4/60 obręb 000 Kawka” Szczegóły
19.02.2018 Decyzja (35/dec/2018) Decyzja na usunięcia 9 szt. drzew z gatunku klon jesionolistny i lipa drobnolistna Szczegóły
19.02.2018 Decyzja (34/dec/2018) Decyzja na usunięcia 4 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny i jarząb szwedzki Szczegóły
19.02.2018 Decyzja (33/dec/2018) Decyzja na usunięcia 4 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny i klon jesionolistny Szczegóły
12.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (38/wnio/2018 ) dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania z niezbędnymi robotami budowlanymi części pomieszczeń istniejącego budynku unieszkodliwiania – sterylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych pod linię technologiczną do produkcji paliwa alternatywnego wraz z budową boksu na odpady, dwóch boksów na produkt, montażem wagi samochodowej, rozbudową układu komunikacji wewnętrznej, wyznaczeniem placu odkładczego produktu oraz budową 4 miejsc postojowych, na terenie działki nr 9/9 obręb Włocławek KM 117 i działki nr 5/30 obręb Włocławek KM 118/1 przy ulicy Przemysłowej 6a we Włocławku. Szczegóły
16.02.2018 Decyzja (32/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – 6 sosen pospolitych
Szczegóły
23.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (37/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 6 sosen pospolitych
Szczegóły
14.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (36/wnio/2018) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topole z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Gałczyńskiego 9A (dz. 50/21 KM 76 Włocławek). Szczegóły
14.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (35/wnio/2018) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Prostej 6 (dz. 56/4 KM 56 Włocławek). Szczegóły
14.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (34/wnio/2018) Wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodz. N.M.P. i Św. Jana Apostoła o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy: ul. Robotniczej 3 (dz. nr 4/3 KM 68) oraz ul. Kapitulnej (dz. nr 80/9 KM 59). Szczegóły
« 1 2 3 4 134 135 136 »