Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
15.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji (80/wnio/2019) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. brzozy z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 59/Stodólnej 78/Łęgskiej 61 (dz. nr 53 KM 47 obręb Włocławek). Szczegóły
18.04.2019 Decyzja (83/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki pospolite z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WIOSENKA” położonego we Włocławku przy ul. Rybnickiej 84 – działka pracownicza nr 262. Szczegóły
18.04.2019 Decyzje (82/dec/2019) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa o transformację 110/15 kV na stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV Włocławek Azoty” Szczegóły
18.04.2019 Postanowienia (7/post/2019) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stanowiska załadunku 32% i 50% ługu sodowego do cystern samochodowych” Szczegóły
17.04.2019 Decyzja (81/dec/2019) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „URSUS” na usunięcie 2 szt. drzew gat. jesiony wyniosłe z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 43/43a (dz. nr 98 KM 47 obręb Włocławek). Szczegóły
17.04.2019 Decyzja (80/dec/2019) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie 5 szt. drzew gat.: wierzba biała, klony jesionolistne, sosny zwyczajne z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10/12 (dz. nr 116/139 KM 32, 3/235 KM 28 obręb Włocławek). Szczegóły
12.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji (79/wnio/2019) dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych, na terenie działki nr 1/37 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku. Szczegóły
22.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji (78/wnio/2019) W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku składowo-magazynowego oraz budynku administracyjno-biurowo-socjalnego wraz z wiatą śmietnikową i wiatą na palety, parkingami i drogami manewrowymi oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego na budynek administracyjny we Włocławku przy ul. Spokojnej na działce nr 1/5, 1/6 obręb Włocławek KM 98 oraz 1/30, 1/31, 1/32 , 144 obręb Włocławek KM 99/2. Szczegóły
15.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji (77/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WIOSENKA” położonego we Włocławku przy ul. Rybnickiej 84 – działka pracownicza nr 262. Szczegóły
15.04.2019 Postanowienie (6/post/2019) Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Hermetyzacja zbiorników magazynowych Stokażu Północnego” na terenie Anwil S.A. we Włocławku ( dz. nr 62 obręb Azoty). Szczegóły
12.04.2019 Decyzja (79/dec/2019) Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną, w tym części budynków w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 Szczegóły
04.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji (76/wnio/2019) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28/32 (dz. nr 13/16 KM 33 obręb Włocławek). Szczegóły
05.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji (75/wnio/2019) Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew z gat. sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Strzeleckiej 10 (dz. nr 105 obręb Michelin KM 11) Szczegóły
10.04.2019 Decyzja (78/dec/2019) Decyzja na usunięcie drzew gat. sosna zwyczajna Szczegóły
09.04.2019 Decyzja (77/dec/2019) Decyzja zezwalająca Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku na usunięcie 2 szt. drzew gat. wierzby kruche z terenu nieruchomości położonej we Włocławku (dz. nr 1/2 KM 63 obręb Włocławek). Szczegóły
« 1 2 3 4 174 175 176 »