Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
12.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji (153/wnio/2019) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji suszenia osadów podekarbonizacyjnych na terenie ANWIL SA, ul.Toruńska 222, 87-800 Włocławek. Szczegóły
22.08.2019 Decyzje (158/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gat. świerki pospolite z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KŁOS” położonego we Włocławku przy ul. Spokojnej – działka pracownicza nr 138. Szczegóły
21.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji (152/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. świerki z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KŁOS” położonego we Włocławku przy ul. Spokojnej – działka pracownicza nr 138. Szczegóły
21.08.2019 Decyzje (157/dec/2019) Decyzja zezwalająca PRESTIŻ-BUD Sp. z o.o. na usunięcie 6 szt. drzew gat.: modrzew europejski, sosny zwyczajne, świerki pospolite z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Parkowej 8 (dz. nr 18/1 KM 11 obręb Michelin). Szczegóły
19.08.2019 Decyzje (156/dec/2019) Decyzja Nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, zbiornika retencyjnego wód popłucznych V=70m3 i komory wodomierzowej K3a wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 1/2, 55/3 obręb Włocławek KM 1, dz. nr 67/1, 16/22, 16/29, 16/12, 66/4, 57/3, 67/2 obręb Włocławek KM 9/1, dz. nr 41, 5 obręb Włocławek KM 9/2 przy ul. Chełmickiej 25/27 we Włocławku w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku. Szczegóły
20.08.2019 Decyzje (155/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RYBNICA” we Włocławku przy ul. Leśnej 1– działka pracownicza nr 103. Szczegóły
20.08.2019 Decyzje (154/dec/2019) Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej POW 18 na usunięcie drzewa gat. wierzba krucha z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 18 (dz. nr 9/4 KM 52 obręb Włocławek). Szczegóły
20.08.2019 Decyzje (153/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2szt drzew gat.: świerk pospolity z terenu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Rybnica” położonego we Włocławku przy ul. Leśnej 1, działka 1/3 KM 122/2, działka pracownicza nr 100. Szczegóły
09.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji (151/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt drzew typu świerk z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Rybnica” , działka pracownicza nr 100. Szczegóły
19.08.2019 Decyzje, postanowienia (14/post/2019) Postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek Prezesa Saniko Sp. z o.o. przy ul.Komunalnej 4 we Włocławku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów wydanego dla PSZOK we Włocławku przy ul.Komunalnej 4, polegającą na dostosowaniu do nowych przepisów ustawy o odpadach. Szczegóły
09.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji (150/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rybnica” we Włocławku – działka pracownicza nr 103. Szczegóły
09.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji (149/wnio/2019) Wniosek PRESTIŻ-BUD Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Parkowej 8 (dz. nr 18/1 KM 11 obręb Michelin). Szczegóły
13.08.2019 Decyzje (152/dec/2019) Decyzja zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Włocławek Nr 309/17 z dnia 12 września 2017 r. (znak: UA.AB.6740.246.2017) oraz zatwierdzająca projekt budowlany zamienny na zadanie: budowa budynku usługowego „TARTAR” (kat. XVII) – spopielarni szczątków ludzkich wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami wod. - kan., elementami infrastruktury technicznej (w tym 16 miejscami postojowymi, zjazdem z ulicy Komunalnej), ośmioma zbiornikami podziemnymi o pojemności 4,85 m3 każdy, wewnętrzną instalacją gazową, na terenie działek nr 4/4, 4/9, 4/11 i 4/12 obręb Włocławek KM 108 przy ulicy Cmentarnej 12 we Włocławku. Szczegóły
13.08.2019 Decyzje (151/dec/2019) Decyzja zezwalająca ANWIL S.A. na usunięcie drzewa gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej (dz. nr 210/5 obręb Krzywa Góra). Szczegóły
12.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji (148/wnio/2019) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jarząb pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 63 (dz. nr 55/3 KM 31 obręb Włocławek). Szczegóły
« 1 2 3 4 186 187 188 »