Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
06.04.2016 Zgłoszenia (13/zglo/2016) Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr WLO0011 B zlokalizowanej przy ul. Mechaników 1 we Włocławku Szczegóły
13.04.2016 Zgłoszenia (12/zglo/2016) Zgłoszenie modyfikacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej nr WLO0005 A ul. Łęgska 16 we Włocławku, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
21.04.2016 Decyzja (152/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Spokojnej ( dz. nr 184/3 KM 1) Szczegóły
25.04.2016 Decyzja (151/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Liściastej (dz. 9/7 KM 03 obręb Michelin). Szczegóły
21.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (176/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Grodzkiej 52 (dz. 29 KM 7/2). Szczegóły
19.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (175/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości dz. Nr 13 KM 72/1 położonej we Włocławku przy ul. Korczaka 10. Szczegóły
18.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (174/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości ROD Wypoczynek dz. Nr 4/1 KM 97/2 położonej we Włocławku przy ul. Spokojnej 49. Szczegóły
20.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (173/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. sosna z terenu nieruchomości dz. Nr 168 KM 1 położonej we Włocławku przy ul. Twardej 5. Szczegóły
19.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (172/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości dz. Nr 13 KM 72/1 położonej we Włocławku przy ul. Korczaka 10. Szczegóły
21.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (171/wnio/2016) Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów dla ROM-STAL Roman Nawlicki, ul.Szpitalna 24, 87-800 Włocławek Szczegóły
19.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (170/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jarzębinowej 27 (dz. 15 KM 3). Szczegóły
20.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (169/wnio/2016) Wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat.: dąb – 8 szt. oraz robinia akacjowa – 2 szt. z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krokusowej 2 (dz. 1/6 KM 1). Szczegóły
20.04.2016 Decyzja (150/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Granicznej ( dz. nr 1/4 KM 122/2) Szczegóły
12.04.2016 Wniosek (168/wnio/2016) Wniosek o udzielenie Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „RYBNICA” we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 zlokalizowanych na terenie ROD im. „RYBNICA” przy ul. Leśnej 1. Szczegóły
19.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (167/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Dobrzyńskiej 104 Szczegóły
« 1 2 3 127 128 129 130 131 132 133 155 156 157 »