Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
02.02.2016 Wnioski o wydanie decyzji (47/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. sosna, brzoza z terenu nieruchomości dz. Nr 8/2 i 8/1 KM 10 położonej we Włocławku przy ul. Botanicznej 14. Szczegóły
08.02.2016 Wnioski o wydanie decyzji (46/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. sosna, modrzew z terenu nieruchomości dz. Nr 38/9 KM 22 położonej we Włocławku przy ul. Bocianiej 5D. Szczegóły
09.02.2016 Decyzja (44/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Sokolej 20 (dz. 176/1 KM 09 Michelin). Szczegóły
09.02.2016 Decyzja (43/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Harcerskiej 25 (dz. 77 KM 05 Michelin). Szczegóły
27.01.2016 Wnioski o wydanie decyzji (45/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Harcerskiej (dz. 77 KM 05 Michelin). Szczegóły
09.02.2016 Decyzja (42/dec/2016) Decyzja na usunięcie drzewa – daglezja. Szczegóły
28.01.2016 Wnioski o wydanie decyzji (44/wnio/2016) Wniosek na usunięcie drzewa – daglezja. Szczegóły
03.02.2016 Wnioski o wydanie decyzji (43/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola z terenu nieruchomości dz. Nr 1, 2/1, 2/3 KM 37 położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 27-ul.Wysoka. Szczegóły
04.02.2016 Wnioski o wydanie decyzji (42/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Sokolej 20 (dz. 176/1 KM 09 Michelin). Szczegóły
03.02.2016 Wnioski o wydanie decyzji (41/wnio/2016) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin”. Szczegóły
04.02.2016 Postanowienie (1/post/2016) Budowa zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą i układem komunikacyjnym we Włocławku przy ul. Falbanka . Szczegóły
03.02.2016 Decyzja (41/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny i krzewów z terenu dz. Nr 100/1 KM 57 położonej we Włocławku ul. Wiejska 38. Szczegóły
01.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji (40/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 11/13 ( dz. nr 77/1 KM 84). Szczegóły
02.02.2016 Decyzja (40/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. topola w tym jedno czteropniowe z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 123 ( dz. nr 11/2 KM 104). Szczegóły
19.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (39/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew w tym: 3 dęby i 3 robinie akacjowe z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wczasowej 5( dz. nr 102/2 KM 08). Szczegóły
« 1 2 3 127 128 129 130 131 132 133 138 139 140 »