Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
27.01.2016 Decyzja (39/dec/2016) Decyzja na usunięcie drzewa – topola kanadyjska. Szczegóły
22.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (38/wnio/2016) Wniosek na usunięcie drzewa – topola kanadyjska. Szczegóły
29.01.2016 Decyzja (38/dec/2016) Decyzja na usunięcie drzew – sosny zwyczajne. Szczegóły
11.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (37/wnio/2016) Wniosek na usunięcie drzew – sosny zwyczajne. Szczegóły
29.01.2016 Decyzja (37/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. olcha z terenu dz. Nr 5/1 i 5/2 KM 61 położonej we Włocławku ROD "Zalesie". Szczegóły
28.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (36/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. olcha z terenu nieruchomości dz. Nr 5/1 i 5/2 KM 61 położonej we Włocławku ROD Zalesie. Szczegóły
28.01.2016 Decyzja (36/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. olcha z terenu dz. Nr 5/1 i 5/2 KM 61 położonej we Włocławku ROD „Zalesie”. Szczegóły
27.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (35/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 123 ( dz. nr 11/2). Szczegóły
27.01.2016 Decyzja (35/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa dwupniowego gat. topola z terenu nieruchomości przy ul. Fredry 8 (dz. nr 26 KM 742). Szczegóły
22.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (34/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola oraz krzewów z terenu nieruchomości dz. Nr 100/1 KM 57 położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 38. Szczegóły
26.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (33/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. olcha z terenu nieruchomości dz. Nr 5/1 i 5/2 KM 61 położonej we Włocławku ROD Zalesie. Szczegóły
27.01.2016 Decyzja (34/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. wierzba z terenu dz. Nr 258 KM 73 położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 11. Szczegóły
27.01.2016 Decyzja (33/dec/2016) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Broniewskiego 24 (dz. 50 KM 75). Szczegóły
27.01.2016 Decyzja (32/dec/2016) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na usunięcie drzewa gat. klon pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 83A (dz. 54 KM 75). Szczegóły
21.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji (32/wnio/2016) Wymiana, remont, budowa lub przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 128 129 130 131 132 133 134 138 139 140 »