Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
31.03.2016 Decyzja (112/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Bluszczowej 22/Brzezinowej 57 (dz. 160/8 KM 20 obręb Michelin). Szczegóły
31.03.2016 Decyzja (111/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa usychającego gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Osada Rybnica (dz. nr 83 KM 2). Szczegóły
30.03.2016 Postanowienia (4/post/2016) Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku przy ul. Przemysłowej 6A ( dz. nr 9/9 obręb 1170 Włocławek KM 117 oraz nr 5/30 obręb 1181 Włocławek KM 118- inwestor ECO-ABC Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul.Przemysłowa 7. Przedsięwzięcie z §3 ust. 1 pky 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2016r, poz. 71 j.t.). Szczegóły
31.03.2016 Decyzja (110/dec/2016) Decyzja na usunięcie drzewa – brzoza brodawkowata. Szczegóły
31.03.2016 Wnioski o wydanie decyzji (116/wnio/2016) Wniosek na usunięcie drzewa – brzoza brodawkowata. Szczegóły
30.03.2016 Decyzja (109/dec/2016) Decyzja na usunięcie drzewa – jałowiec pospolity. Szczegóły
14.03.2016 Wnioski o wydanie decyzji (115/wnio/2016) Wniosek na usunięcie drzewa – jałowiec pospolity. Szczegóły
30.03.2016 Decyzja (108/dec/2016) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki przy ul. Papieżka. Szczegóły
30.03.2016 Decyzja (107/dec/2016) Decyzja na usunięcie drzewa – klon jesionolistny. Szczegóły
14.03.2016 Wnioski o wydanie decyzji (114/wnio/2016) Wniosek na usunięcie drzewa – klon jesionolistny. Szczegóły
22.03.2016 Wnioski o wydanie decyzji (113/wnio/2016) Pozwolenie wodnoprawne dotyczące udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi „Moniuszko” we Włocławku, ul. Kapitulna pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 do podlewania ogrodów. Szczegóły
22.03.2016 Wnioski o wydanie decyzji (112/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Bluszczowej 22/Brzezinowej 57 (dz. 160/8 KM 20 – obręb Michelin). Szczegóły
16.03.2016 Zgłoszenia (11/zglo/2016) Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej telefonii komórkowej nr 37318 (47028N) GWL Włocławek Azoty ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek. Szczegóły
24.03.2016 Wnioski o wydanie decyzji (111/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Paprociej 114 (dz. 56 KM 22 obręb Michelin). Szczegóły
25.03.2016 Decyzja (106/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat.: topola kanadyjska 9 szt., klon jesionolistny 8 szt. oraz sosna zwyczajna 2 szt. z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Jana Pawła II 181 (dz. 131 KM 08 Michelin). Szczegóły
« 1 2 3 129 130 131 132 133 134 135 150 151 152 »