Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
08.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji (581/wnio/2015) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Cienistej 3 (dz. 31 KM 12 – obręb Michelin). Szczegóły
07.12.2015 Decyzje (554/dec/2015) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na halę produkcyjno – magazynową (produkcja i składowanie elementów pcv), rozbudowę o budynek mieszalni z silosami na surowiec, budowę parkingów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek nr 7/3, 7/4, 7/9, 10 obręb Włocławek KM 99/1, dz.nr 1/36, 1/39, 1/41, 1/46, 2/10 obręb Włocławek KM 99/2, dz.nr 1/13, 1/25 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku. Szczegóły
08.12.2015 Decyzja (553/dec/2015) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. robinia akacjowa, klon zwyczajny dz. Nr 45/103 KM 70 położonej we Włocławku przy ul. Szuwarowej. Szczegóły
01.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji (580/wnio/2015) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. robinia akacjowa, klon zwyczajny z terenu nieruchomości dz. Nr 45/103 KM 70 położonej we Włocławku przy ul. Szuwarowej. Szczegóły
25.11.2015 Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4/rap/2015) Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. budowa instalacji na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt SCS. Szczegóły
25.11.2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt SCS ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku, działki nr 17/1, 18/1, 18/3 obręb 0008 Azoty. Szczegóły
07.12.2015 Decyzja Decyzja na usunięcie drzewa gat. jodła z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Armii Krajowej 13. Szczegóły
04.12.2015 Decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. sosny, klony, brzozy z terenu nieruchomości dz. Nr 2/1 KM 11 położonej we Włocławku przy ul. Parkowej 2. Szczegóły
02.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości dz. Nr 1/58 KM 72/1 położonej we Włocławku przy ul. Zacisze 43. Szczegóły
« 1 2 3 129 130 131 132 »