Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
12.04.2016 Wniosek (168/wnio/2016) Wniosek o udzielenie Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „RYBNICA” we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 zlokalizowanych na terenie ROD im. „RYBNICA” przy ul. Leśnej 1. Szczegóły
19.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (167/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Dobrzyńskiej 104 Szczegóły
20.04.2016 Decyzja (149/dec/2016) decyzja na usunięcie drzew:
- głóg dwuszyjkowy o obwodzie pnia 68cm,
- klony jesionolistne o obwodach pni: 52cm, 40cm, 123cm (trzypniowy),62cm, 59cm, 52cm, 65cm (czteropniowy), 54cm, 64cm, 58cm, 47cm (czteropniowy), 72cm, 51cm, 87cm, 37cm, 94cm, 84cm, 42cm, 49cm (dwupniowy), 117cm;
- brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 105cm;
- klony zwyczajne o obwodach pni: 103cm, 88cm, 98cm, 90cm, 99cm, 55cm, 46cm (dwupniowy);
- wierzby o obwodach pni: 216cm, 213cm, 366cm, 214cm;
- grochodrzewy o obwodach pni: 92cm, 79cm, 76cm, 67cm, 60cm, 91cm oraz 82 m² krzewów gat. forsycja, porzeczka, bez lilak, ligustr, jaśminowiec
Szczegóły
29.03.2016 Wniosek o wydanie decyzji (166/wnio/2016) wniosek na usunięcie drzew :
- głóg dwuszyjkowy o obwodzie pnia 68cm,
- klony jesionolistne o obwodach pni: 52cm, 40cm, 123cm (trzypniowy),62cm, 59cm, 52cm, 65cm (czteropniowy), 54cm, 64cm, 58cm, 47cm (czteropniowy), 72cm, 51cm, 87cm, 37cm, 94cm, 84cm, 42cm, 49cm (dwupniowy), 117cm;
- brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 105cm;
- klony zwyczajne o obwodach pni: 103cm, 88cm, 98cm, 90cm, 99cm, 55cm, 46cm (dwupniowy);
- wierzby o obwodach pni: 216cm, 213cm, 366cm, 214cm;
- grochodrzewy o obwodach pni: 92cm, 79cm, 76cm, 67cm, 60cm, 91cm oraz 82 m² krzewów gat. forsycja, porzeczka, bez lilak, ligustr, jaśminowiec
Szczegóły
04.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (165/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Granicznej ROD „ Rybnica” (dz.nr 1/4 KM 122/2 ) Szczegóły
19.04.2016 Decyzja (148/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 17 ( dz. nr 38/20 KM 111/2) Szczegóły
19.04.2016 Decyzja (147/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1 ( dz. nr 29/26 KM 111/1) Szczegóły
19.04.2016 Decyzja (146/dec/2016) decyzja na usunięcie 2 drzew- sosny zwyczajne Szczegóły
05.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (164/wnio/2016) wniosek na usunięcie 2 drzew- sosny zwyczajne Szczegóły
19.04.2016 Decyzja (145/dec/2016) decyzja na usunięcie 5 drzew- sosny zwyczajne Szczegóły
13.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (163/wnio/2016) wniosek na usunięcie 5 drzew- sosny zwyczajne Szczegóły
14.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (162/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola, akacja z terenu nieruchomości dz. Nr 16/2 KM 39 położonej we Włocławku przy ul. Obwodowej 12/16. Szczegóły
18.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (161/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Liściastej (dz. 9/7 KM 03 obręb Michelin). Szczegóły
18.04.2016 Decyzja (144/dec/2016) decyzja na usunięcie 2 drzew- świerk pospolity i srebrny Szczegóły
04.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji (160/wnio/2016) Wniosek na usunięcie 2 drzew- świerk pospolity i srebrny Szczegóły
« 1 2 3 129 130 131 132 133 134 135 156 157 158 »