Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
09.05.2016 Wnioski o wydanie decyzji (219/wnio/2016) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wzdłuż Wisły od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej wraz ze ścieżką rowerową
Szczegóły
11.05.2016 Decyzja (195/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Szczyglej 26 (dz. 68 KM 69). Szczegóły
10.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji (218/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna z terenu nieruchomości dz. nr 1/186 KM 72/1 położonej we Włocławku przy ul. Ziębiej 50. Szczegóły
10.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji (217/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. żywotnik z terenu nieruchomości dz. nr 16/3 KM 36 położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 8. Szczegóły
10.05.2016 Decyzja (194/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. topola, wierzba, olcha z terenu nieruchomości dz. Nr 115; 26/2 KM 1 położonej we Włocławku ul. Pszennej Szczegóły
09.05.2016 Decyzja (193/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie uschniętego drzewa gat. brzoza z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ziołowej 33 Szczegóły
10.05.2016 Decyzja (192/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie uschniętego drzewa gat. wiąz z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 64 Szczegóły
10.05.2016 Decyzja (191/dec/2016) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Szczegóły
09.05.2016 Decyzja (190/dec/2016) Decyzja zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Włocławek o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.04.2011 r. znak: OS.7642-17-60/10 dla przedsięwzięcia pn. przebudowa i remont obiektów stopnia wodnego we Włocławku (...) w zakresie wykreślenia punktu IV.3. z ww. decyzji odnośnie zamontowania okien do celów monitoringu ryb przez przepławkę Szczegóły
09.05.2016 Postanowienie (8/post/2016) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek w ulicach: Lisiej (dz. nr 375, 249/3, 395, 393 obręb Michelin KM 01), Jelonkowej ( dz. nr 249/3, 394, 396, 371, 393 obręb Michelin KM 01), Żytniej ( dz. nr 64 obręb Włocławek KM 105; dz. nr 50, 51, obręb Włocławek KM 123; dz. nr 62/7, 62/5 obręb Włocławek KM 112/1), Żurawiej (dz. nr 190 obręb Włocławek KM 69; dz. nr 171 obręb Włocławek KM 57), Noakowskiego i Słodowskiej ( dz. nr 4/5, 4/6, 10/2, 10/3, 10/4, 26/2 obręb Włocławek KM 41; dz. nr 180 obręb Włocławek KM 42). Szczegóły
05.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji (216/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Szczyglej 26 (dz. 68 KM 69). Szczegóły
09.05.2016 Decyzja (189/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie uschniętego drzewa gat. brzoza z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ziołowej 33 Szczegóły
09.05.2016 Decyzja (188/dec/2016) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. świerk z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Granicznej ( Dz. nr 1/4 KM 122/1) Szczegóły
05.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji (215/wnio/2016) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie uschniętego drzewa gat. wiąz z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 64 ( dz. nr 27/2 KM 105) Szczegóły
05.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji (214/wnio/2016) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew oraz 18 m² krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Przyjemnej 4-4a (dz. 116/134 KM 32) Szczegóły
« 1 2 3 129 130 131 132 133 134 135 163 164 165 »