Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
06.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji (131/wnio/2018) Wniosek Nadleśnictwa Włocławek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew działki położonej we Włocławku (dz. nr 222 obręb Włocławek KM 28) Szczegóły
25.06.2018 Zgłoszenia (34/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 44136 Włocławek Zazamcze ul. Rolna 4 we Włocławku Szczegóły
06.07.2018 Wnioski o wydanie decyzji (130/wnio/2018) Wniosek o zamianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie APEX-ELZAR Sp. z o.o. ul. Toruńska 222 we Włocławku Szczegóły
27.06.2018 polityki, strategie, plany lub programy (1/pol/2018) Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek na lata 2018-2023 Szczegóły
20.06.2018 wniosek o wydanie decyzji (129/wnio/2018) dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektro-energetycznej WN-110kV oraz rozbiórkę fragmentu istniejącej linii napowietrznej WN-110kV w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej WN 110kV relacji GPZ Włocławek Południe – GPZ Włocławek Zachód na odcinku od słupa nr 16 do słupa nr 18 przy ul. Wiejskiej we Włocławku”, na terenie działki nr 1/46 obręb Włocławek KM 71 oraz działek nr 1/25, 1/15 obręb Włocławek KM 67 przy ulicy Wiejskiej we Włocławku. Szczegóły
03.07.2018 Zgłoszenia (33/zglo/2018) Zgłoszenie zmiany w instalacji energetycznego spalania paliw - kotłownia gazowa eksploatowana na terenie GUALA CLOSURES DGS POLAND S.A. we Włocławku Szczegóły
09.07.2018 Decyzje (120/dec/2018) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” na działkach o nr ew. 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56 Szczegóły
09.07.2018 Decyzja (119/dec/2018) Decyzja zezwalająca Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 2 szt. drzew gat.: klon jesionolistny i czeremcha zwyczajna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76 (dz. nr 13 KM 105 obręb Włocławek). Szczegóły
05.07.2018 Decyzja (118/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzewa – 3 topole włoskie Szczegóły
30.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (128/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 3 topoli Szczegóły
04.07.2018 Decyzja (117/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Leśna 2 (dz. nr 29 obręb Włocławek KM 111/2) Szczegóły
02.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji (127/wnio/2018) Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 8 (dz. nr 116/107 obręb Włocławek KM 32) Szczegóły
03.07.2018 Decyzja (116/dec/2018) Decyzja zezwalająca Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosny zwyczajne z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Jana Pawła II 117 (dz. nr 51 KM 10 obręb Michelin). Szczegóły
27.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji (126/wnio/2018) Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chłodnej 29 (dz. nr 197 obręb Włocławek KM 42) Szczegóły
02.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji (125/wnio/2018) Wniosek Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Jana Pawła II 117 (dz. nr 51 KM 10 obręb Michelin). Szczegóły
« 1 2 3 4 5 150 151 152 »