Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.09.2018 Wniosek o wydanie decyzji (169/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Wypoczynek” przy ul. Spokojnej 49 - działka pracownicza nr 127. Szczegóły
31.08.2018 Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Włocłąwek o pozwoleniu na budowę Nr 397/17 z dnia 15 listopada 2017r. oraz zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzieleniu pozwolenia na budowę (168/wnio/2018) budowa instalacji tryskaczowej wraz ze zbiornikiem wody pożarowej, budynkiem pompowni, podziemnym zbiornikiem wody po akcji gaśniczej, budynkiem zaworowni, konstrukcjami wsporczymi tryskaczy oraz infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
24.09.2018 Decyzja (160/dec/2018) Decyzja zezwalająca na usunięcie:
- 2 szt. drzew gat. topole kanadyjskie z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Duninowskiej 8 (dz. nr 42/2 KM 93 obręb Włocławek);
- klonu jesionolistnego z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Duninowskiej 10A-10B (dz. nr 19/4 KM 93 obręb Włocławek).
Szczegóły
05.09.2018 Wniosek o wydanie decyzji (167/wnio/2018) Wniosek ENERGA OPERATOR SA o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Duninowskiej (dz. nr 42/2 i 19/4 KM 93 obręb Włocławek). Szczegóły
21.09.2018 Decyzja (159/dec/2018) Decyzja dla Parafii Ducha Świętego na usunięcia 15 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kościelnej 8 (dz. nr 5 obręb Michelin KM 09) Szczegóły
19.09.2018 Postanowienia (11/post/2018) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do redukcji emisji LZO” na terenie Salamander Window & Door System S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6A we Włocławku Szczegóły
21.09.2018 Decyzje (158/dec/2018) Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. w zakresie stacji rozładowczej kontenerów z surowcem oraz łańcuchowego systemu transportu surowca PTA, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
11.09.2018 Zgłoszenia (40/zglo/2018) Zgłoszenie modyfikacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. nr WLO0010A zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku
Szczegóły
19.09.2018 Decyzje (157/dec/2018) Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni MPEC ul. Teligi 1 we Włocławku Szczegóły
18.09.2018 Decyzja (156/dec/2018) Decyzja SM Południe na usunięcia 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chłodnej 29 (dz. nr 197 obręb Włocławek KM 42) Szczegóły
17.09.2018 Decyzje (155/dec/2018) Decyzja – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” we Włocławku na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni Zazamcze ul. Szpitalna 30 we Włocławku Szczegóły
17.09.2018 Decyzja (154/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzew z gatunku świerk srebrny Szczegóły
14.09.2018 Wniosek o wydanie decyzji (166/wnio/2018) Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Leszczynowa 6 (dz. nr 53/6 obręb Włocławek KM 84) Szczegóły
12.09.2018 Wniosek o wydanie decyzji (165/wnio/2018) Wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Ducha Świętego o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kościelnej 8 (dz. nr 5 obręb Michelin KM 09) Szczegóły
30.08.2018 Decyzja (153/dec/2018) Decyzja na usunięcia 7 szt. drzew z gatunku sosna zwyczajna i brzoza brodawkowata Szczegóły
« 1 2 3 4 5 156 157 158 »