Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
04.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (9/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wierzba z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1 (dz. nr 29/26 KM 111/1 obręb Włocławek). Szczegóły
04.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (8/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2 (dz. nr 23/10 KM 111/1 obręb Włocławek). Szczegóły
09.01.2018 Decyzje (6/dec/2018) Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji produkcji betonu towarowego i Instalacji produkcji wyrobów betonowych eksploatowanych na terenie spółki Budizol Sp. z o.o. S.K.A. ul. Komunalna 8 we Włocławku. Szczegóły
13.12.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji (7/wnio/2018) Wniosek PGB Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 4/40 obręb Kawka przy ul. Wiklinowej we Włocławku. Szczegóły
09.01.2018 Decyzja na usunięcie drzewa (5/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzewa –
-klon zwyczajny
Szczegóły
23.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (6/wnio/2018) Wniosek na usunięcie drzew – klon Szczegóły
09.01.2018 Decyzja (4/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzewa:
-klon jesionolistny o obwodzie pnia 108cm,
-topola kanadyjska o obwodzie pnia 218cm
Szczegóły
11.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji (5/wnio/2018) Wniosek na usunięcie drzew:
-klon jesionolistny o obwodzie pnia 108cm,
-topola kanadyjska o obwodzie pnia 218cm
Szczegóły
09.01.2018 Decyzja (3/dec/2018) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z gatunku wierzba krucha dwupienna i świerk pospolity. Szczegóły
04.01.2018 Decyzja (2/dec/2018) Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 szt. drzew gat. klony jesionolistne rosnących w granicy nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Wapiennej (dz. nr 59/41 KM 112/1 obręb Włocławek)/Wapiennej 11/15 (dz. nr 59/15 KM 112/1 obręb Włocławek). Szczegóły
29.12.2017 wnioski o wydanie decyzji (4/wnio/2018) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej Szczegóły
15.12.2017 Zgłoszenia (35/zglo/2017) Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – instalacja (sprzęt i urządzenia służące do wykonywania analiz laboratoryjnych) na terenie Pracowni Orlen Laboratorium S.A. ul. Toruńska 222 we Włocławku Szczegóły
15.12.2017 Wnioski o wydanie decyzji (3/wnio/2018) Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22.06.2015 r. znak: S.6225.2.2015 - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji do malowania elementów samochodowych na terenie spółki Automobile Torino Sp. z o.o. Konin, Oddział Włocławek ul. Toruńska 121 Szczegóły
02.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (2/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. klony jesionolistne rosnących w granicy nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Wapiennej (dz. nr 59/41, 59/15 KM 112/1 obręb Włocławek). Szczegóły
03.01.2018 Decyzje (1/dec/2018) Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla Zakładów Wytwórczych CHEKO Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Krzywa Góra 28 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 130 131 132 »