Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
06.04.2018 Decyzja (72/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzewa – klon jesionolistny Szczegóły
28.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji (75/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – drzewa – akacja
Szczegóły
28.03.2018 Decyzja (71/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzewa – topola włoska Szczegóły
15.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji (74/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – drzewa – topola włoska
Szczegóły
07.03.2018 Decyzja (70/dec/2018) Decyzja na usunięcie 17 drzew – topole kanadyjskie, klony jesionolistne, robinie akacjowe Szczegóły
01.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji (73/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 17 drzew – topole kanadyjskie, klony jesionolistne, robinie akacjowe
Szczegóły
05.03.2018 Decyzja (69/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – 2 sosny pospolite Szczegóły
16.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (72/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 2 sosen
Szczegóły
05.03.2018 Decyzja (68/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzewa – modrzew europejski i leszczyna pospolita Szczegóły
23.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (71/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 2 drzew modrzew i leszczyna
Szczegóły
23.03.2018 Decyzja (67/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzewa – 4 topole kanadyjskie Szczegóły
01.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (70/wnio/2018) Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie ul. Kolska 12 dz.nr 2/59 KM 55. Szczegóły
20.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji (69/wnio/2018) Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Płockiej (dz. nr 7/4, 9/26, 9/27 KM 104 obręb Włocławek). Szczegóły
09.04.2018 Postanowienia (8/post/2018) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przetwórstwa warzyw z komorami mroźnymi, częścią administracyjno-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanym na działkach nr ew. 4/59 oraz 4/60 obręb 0004 Kawka w miejscowości Włocławek” Szczegóły
06.04.2018 wniosek o wydanie decyzji (68/wnio/2018) dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę łącznika, przebudowę budynku magazynowego oraz budynku produkcyjnego (okleinowania) wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 3/18, 3/28 i 3/30 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 140 141 142 »