Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
05.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (94/dec/2018) Decyzja zezwalająca PRZEDSIĘBIORSTWU HANDLOWO-USŁUGOWEGO EXPORT-IMPORT „O&M” Spółce Jawnej Orbaczewska Teresa, Mazurkiewicz Małgorzata na usunięcie 2 szt. drzew gat.: świerk pospolity i świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Słowackiego 13 (dz. nr 29/1 KM 45 obręb Włocławek). Szczegóły
04.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji (99/wnio/2018) Wniosek PHU EXPORT-IMPORT ”O&M” Sp.j. Orbaczewska T., Mazurkiewicz M. o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Słowackiego 13 (dz. nr 29/1 KM 45 obręb Włocławek). Szczegóły
30.05.2018 Decyzja (93/dec/2018) Decyzja zezwalająca Nadleśnictwu Włocławek na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzozy brodawkowate z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ziębiej (dz. nr 411/2 KM 01 obręb Michelin). Szczegóły
21.05.2018 Zgłoszenia (27/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 44979 WŁOCŁAWEK DOBRZYŃSKA , w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
24.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (98/wnio/2018) Wniosek Nadleśnictwa Włocławek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzozy brodawkowate z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ziębiej (dz. nr 411/2 KM 01 obręb Michelin). Szczegóły
28.05.2018 Decyzja (92/dec/2018) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Instalacji pieca MZR 750 do odzysku cynku czystego na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły
28.05.2018 Decyzja (91/dec/2018) Decyzja zezwalająca PRZEDSIĘBIORSTWU HANDLOWO-USŁUGOWEMU EXPORT-IMPORT „O&M” Spółce Jawnej Orbaczewska Teresa, Mazurkiewicz Małgorzata na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Słowackiego 13 (dz. nr 29/1 KM 45 obręb Włocławek). Szczegóły
21.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (97/wnio/2018) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do redukcji emisji LZO” na terenie działki nr 3/28 obręb Włocławek KM 114. Szczegóły
18.05.2018 Zgłoszenia (26/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr 37318 (47028N!) GWL_ WLOCLAWEK_ AZOTY ul. Toruńska 222, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
17.05.2018 Zgłoszenia (25/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 43429 WLOCLAWEK MICHELIN ul. Kościelna 8, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
02.05.2018 Zgłoszenia (24/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 44187 WLOCLAWEK SWIECH ul. Robotnicza 3, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
24.05.2018 Postanowienia (9/post/2018) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji pieca MZR 750 do odzysku cynku czystego na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58, 87-800 Włocławek Szczegóły
22.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (96/wnio/2018) Wniosek PHU EXPORT-IMPORT ”O&M” Sp.j. Orbaczewska T., Mazurkiewicz M. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Słowackiego 13 (dz. nr 29/1 KM 45 obręb Włocławek). Szczegóły
17.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (95/wnio/2018) Wniosek Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 53 (dz. nr 61/13 KM 34 obręb Włocławek). Szczegóły
22.05.2018 Decyzja (90/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzewa Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 146 147 148 »