Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
02.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (1/wnio/2018) Wniosek Pana Jana Gołdysiaka o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy al. Jana Pawła II 7 (dz. nr 37 obręb Michelin KM 13) Szczegóły
29.12.2017 Postanowienie (19/post/2017) Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i określające zakres raportu. Szczegóły
28.12.2017 Decyzja (289/dec/2017) Decyzja udzielająca INTRA LOGISTICS S.A., ul. Zacisze 16a, 65-775 Zielona Góra pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu odwadniająco-infiltrującego wód opadowych i roztopowych z odwodnienia Centrum Logistycznego zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Leopoldowskiej 2 po uprzednim oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych. Szczegóły
27.12.2017 Decyzja (288/dec/2017) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie 3 szt. drzew gat. robinie akacjowe z terenów nieruchomości położonych we Włocławku przy: ul. Prostej 6 (dz. nr 56/4 KM 56 obręb Włocławek) oraz ul. Pustej 11/Prostej 6 (dz. nr 57 KM 56 obręb Włocławek). Szczegóły
22.12.2017 Decyzja (287/dec/2017) Decyzja na usunięcie drzewa –
- 4 klony jesionolistne o obwodach pni 109cm, 88cm i 106cm (dwupniowy), 105cm i 116cm (dwupniowy), 118cm i 72cm (dwupniowy),
- jarząb szwedzki (dwupniowy) o obwodzie pni 54cm i 57cm,
- topola kanadyjska (dwupniowa) o obwodzie pni 83cm i 83cm
Szczegóły
08.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (280/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew –
4 klony jesionolistne o obwodach pni 109cm, 88cm i 106cm (dwupniowy), 105cm i 116cm (dwupniowy), 118cm i 72cm (dwupniowy),
- jarząb szwedzki (dwupniowy) o obwodzie pni 54cm i 57cm,
- topola kanadyjska (dwupniowa) o obwodzie pni 83cm i 83cm
- topola kanadyjska (dwupniowa) o obwodzie pnia 90cm i 53cm
Szczegóły
12.12.2017 Zgłoszenia (34/zglo/2017) Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora PLUS Nr BT 44136 Włocławek Zazamcze ul. Rolna 6 we Włocławku Szczegóły
21.12.2017 Decyzja (286/dec/2017) Decyzja na usunięcie drzewa – lipa drobnolistna Szczegóły
15.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (279/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzew – 2 lipy Szczegóły
21.12.2017 Decyzja (285/dec/2017) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików (dz. 13/15 KM 33 obręb Włocławek). Szczegóły
20.12.2017 wniosek o wydanie decyzji (278/wnio/2017) dot. przebudowy budynku produkcyjnego (budowa podziemnego zbiornika wody chłodniczej wraz z kanałem technologicznym), na terenie działki nr 2/74 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
15.12.2017 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (8/eko/2017) Ustalenia, w tym: warunki topoklimatyczne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. W rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych.
Szczegóły
20.12.2017 Decyzja (284/dec/2017) Decyzja na usunięcie drzew – świerki pospolite i olcha czarna Szczegóły
24.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji (277/wnio/2017) wniosek na usunięcie drzewa – świerki pospolite i olcha Szczegóły
20.12.2017 Decyzja (283/dec/2017) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie 7 szt. drzew gat.: topole kanadyjskie, klon jesionolistny, śliwa mirabelka z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 53A/53B/53C (dz. nr 18/17 KM 34). Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 130 131 132 »