Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
08.03.2018 Wnioski o wydanie decyzji (52/wnio/2018) Wniosek o wydanie pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji produkcji farb i lakierów, Instalacji badawczo-rozwojowej, Instalacji produkcji wzorników, Instalacji doboru kolorów eksploatowanych na terenie NOVOL Sp. z o.o. Al. Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku Szczegóły
06.03.2018 Wnioski o wydanie decyzji (51/wnio/2018) Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla HAMELIN Polska Sp. z o.o. Warszawa, Zakład we Włocławku ul. Łęgska 18 Szczegóły
08.03.2018 Zgłoszenia (13/zglo/2018) Zgłoszenie aktualizacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – instalacja energetyczna opalana paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy 1MWt do 15 MWt eksploatowana na terenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, Oddział „Polskie Przetwory” we Włocławku Szczegóły
07.03.2018 Decyzja (44/dec/2018) Decyzja zezwalająca Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na usunięcie 13 szt. drzew gat.: robinie akacjowe i sosna pospolita z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 (dz. 66/4 KM 9/1 obręb Włocławek). Szczegóły
07.03.2018 Decyzja (43/dec/2018) Decyzja zezwalająca Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na usunięcie 3 szt. drzew gat.: sosny wejmutki i topola kanadyjska z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Mechaników 3 (dz. 65/13 KM 31 obręb Włocławek). Szczegóły
07.03.2018 Decyzje (42/dec/2018) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dwóch silosów na granulat PCW z fundamentem oraz infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 2/90 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
05.03.2018 Zgłoszenia (12/zglo/2018) Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – Instalacja –lakiernia proszkowa (zużywająca nie więcej niż 1000 kg materiału lakierniczego rocznie) zlokalizowana w Zakładzie produkcyjnym Metalowiec BIS ul. Wapienna 5 we Włocławku Szczegóły
05.03.2018 Zgłoszenia (11/zglo/2018) Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – Instalacja –lakiernia/malarnia natryskowa pistoletem pneumatycznym (zużywająca nie więcej niż 1000 kg materiału lakierniczego rocznie) zlokalizowana w Zakładzie produkcyjnym Metalowiec BIS ul. Wapienna 5 we Włocławku Szczegóły
06.03.2018 Decyzja (41/dec/2018) Decyzja – zmiana decyzji z dnia 9 stycznia 2018 r. – znak sprawy S.6131.454.2017 - zezwalającej na usunięcie 2 drzew z gatunku wierzba krucha dwupienna i świerk pospolity Szczegóły
19.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (50/wnio/2018) Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Mechaników 3 (dz. nr 65/13 KM 31 obręb Włocławek). Szczegóły
19.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (49/wnio/2018) Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 (dz. nr 66/4 KM 9/1 obręb Włocławek). Szczegóły
01.03.2018 Decyzja (40/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – 22 drzew –sosny pospolite Szczegóły
05.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (48/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 22 drzew – sosny Szczegóły
23.02.2018 Zgłoszenia (10/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora PLAY – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr WLO0001A Włocławek ul. Szpitalna 30 we Włocławku Szczegóły
01.03.2018 Decyzja (39/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzewa z gatunku wierzba krucha Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 138 139 140 »