Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (185/wnio/2018) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 12 (dz. nr 2/59 KM 55 obręb Włocławek). Szczegóły
25.10.2018 Decyzja (177/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzewa Szczegóły
24.10.2018 Decyzja (176/dec/2018) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki pospolite z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Moniuszko” przy ul. Kapitulnej (dz. nr 1/2 KM 67 obręb Włocławek)- działka pracownicza nr 107. Szczegóły
23.10.2018 wniosek o wydanie decyzji (184/wnio/2018) dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę pętli i zatoki autobusowej, chodników oraz ścieżek rowerowych wraz z budową infrastruktury technicznej: odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu przy ulicy Promiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy średnicowej - I etap od ulicy Toruńskiej”, na terenie działek nr 2/15 i 5 obręb Włocławek KM 30 przy ulicy Promiennej we Włocławku. Szczegóły
23.10.2018 Decyzja (175/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kościelnej 4 (dz. nr 2 obręb Michelin KM 09) Szczegóły
16.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (183/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerki z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Moniuszko” przy ul. Kapitulnej (dz. 1/2 KM 67 obręb Włocławek) - działka pracownicza nr 107. Szczegóły
18.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (182/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew – świerk pospolity Szczegóły
15.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew – topola kanadyjska Szczegóły
19.10.2018 Decyzja (174/dec/2018) Decyzja zezwalająca BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce na usunięcie 2 szt. drzew gat. klony zwyczajne z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 89A (dz. nr 11/6 KM 36 obręb Włocławek). Szczegóły
10.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (180/wnio/2018) Wniosek BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. klony zwyczajne z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 89a (dz. nr 11/6 KM 36 obręb Włocławek). Szczegóły
15.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (179/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. robinie akacjowe z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 15/17 (dz. nr 8/2 KM 105 obręb Włocławek). Szczegóły
10.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (178/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wierzba z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10/12 (dz. nr 38/25 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
10.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (177/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 38 (dz. nr 42/1 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
09.10.2018 Zgłoszenia (42/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora P4 – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr WLO0018 A ul. Toruńska 196 we Włocławku Szczegóły
09.10.2018 Zgłoszenia (41/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora P4 – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr WLO0015 A ul. Papieżka 75we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 161 162 163 »