Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji (47/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 8 (dz. nr 23/16 obręb Włocławek KM 111/1) Szczegóły
15.02.2018 wniosek o wydanie decyzji (46/wnio/2018) dot. budowy dwóch silosów na granulat PCW z fundamentem oraz infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 2/90 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
01.03.2018 Postanowienia (4/post/2018) Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”, do czasu przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
28.02.2018 Postanowienia (3/post/2018) Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”, na działkach o nr ew. 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56 Szczegóły
26.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (45/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie decyzji na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Traugutta 22 (dz. nr 69 obręb Włocławek KM 51) Szczegóły
26.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (44/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku topola włoska z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Brzozowej 5 (dz. nr 80/9 obręb Włocławek KM 51) Szczegóły
26.02.2018 wniosek o wydanie decyzji (43/wnio/2018) Dotyczy budowy budynku i konstrukcji wsporczych instalacji odzysku glikolu, na działce nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
12.02.2018 Zgłoszenia (9/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 37020 (N!47020) GWL_WLOCLAWEK_KOSCIELNA 8 Szczegóły
22.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (42/wnio/2018) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 53a, 53b, 53c (dz. nr 18/17 obręb Włocławek KM 34) Szczegóły
22.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (41/wnio/2018) Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rysiej 3 (dz. nr 5 obręb Włocławek KM 38) Szczegóły
23.02.2018 Decyzja (38/dec/2018) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na usunięcie 2 szt. drzew gat. topole kanadyjskie z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Gałczyńskiego 9a (dz. nr 50/21 KM 76 obręb Włocławek). Szczegóły
20.02.2018 Decyzja (37/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – 7 drzew (klony jesionolistne i topole) Szczegóły
09.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji (40/wnio/2018) Wniosek na usunięcie drzew – 7 drzew (klony jesionolistne i topole) Szczegóły
20.02.2018 Postanowienie (2/post/2018) Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i określające zakres raportu. Szczegóły
20.02.2018 Decyzja (36/dec/2018) Decyzja zezwalająca Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodz. N.M.P. i Św. Jana Apostoła na usunięcie 6 szt. drzew gat.:
-wierzby pospolite, brzoza brodawkowata, modrzew europejski, świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Robotniczej 3 (dz. 4/3 KM 68 obręb Włocławek);
- brzozy brodawkowatej z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kapitulnej (dz. nr 80/9 KM 59 obręb Włocławek).
Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 138 139 140 »