Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
22.06.2017 07.07.2017 Przebudowa chodników w obrębie ul. Dziewińskiej w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta”. Szczegóły
14.06.2017 29.06.2017 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania na Centrum Rewitalizacji we Włocławku przy ul. 3 Maja 18” w ramach projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” Szczegóły
09.06.2017 22.06.2017 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji z podziałem na 3 zadania Szczegóły
09.06.2017 26.06.2017 Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9, ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku Szczegóły
07.06.2017 22.06.2017 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne Szczegóły
02.06.2017 19.06.2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – oświatowych na terenie miasta Włocławek” z podziałem na 4 zadania. Szczegóły
01.06.2017 19.06.2017 Wykonanie placów zabaw z podziałem na 5 zadań Szczegóły
31.05.2017 19.06.2017 Budowa wraz z renowacją ogrodzenia oraz bieżąca konserwacja murków oporowych w ramach zadania pn. ,,Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej” – z podziałem na dwa zadania Szczegóły
26.05.2017 12.06.2017 Program Okna – wymiana okien w placówkach oświatowo wychowawczych z podziałem na 3 zadania – II postępowania Szczegóły
25.05.2017 09.06.2017 Wykonanie siłowni zewnętrznych z podziałem na 2 zadania – II postępowanie Szczegóły
24.05.2017 08.06.2017 Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, ul. Toruńska 77/83, w ramach zadania pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, ul. Toruńska 77/83 Szczegóły
22.05.2017 07.06.2017 Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku – II postępowanie Szczegóły
22.05.2017 06.06.2017 Budowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-stki) – z podziałem na dwa zadania Szczegóły
12.05.2017 29.05.2017 „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10” – II postępowanie Szczegóły
12.05.2017 29.05.2017 „Drogi wewnętrzne” Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »