Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
08.08.2019 23.08.2019 Przebudowa ulicy Figowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
05.08.2019 13.08.2019 Dostawa wyposażenia do żłobka integracyjnego w ramach zadania pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem” – II postępowanie Szczegóły
01.08.2019 19.08.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – II postępowanie Szczegóły
25.07.2019 02.08.2019 Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego Szczegóły
23.07.2019 07.08.2019 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 Szczegóły
12.07.2019 29.07.2019 Przebudowa dróg gminnych – z podziałem na 3 zadania Szczegóły
08.07.2019 19.07.2019 Dostawa wyposażenia budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku w ramach zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z prze-znaczeniem pod funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej” Szczegóły
08.07.2019 23.07.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 Szczegóły
05.07.2019 18.07.2019 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek z podziałem na 2 zadania Szczegóły
04.07.2019 26.07.2019 Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – II postępowanie Szczegóły
19.06.2019 02.07.2019 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2 Szczegóły
13.06.2019 28.06.2019 Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie – II postępowanie Szczegóły
11.06.2019 05.07.2019 Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap V – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
30.05.2019 27.06.2019 Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej Szczegóły
30.05.2019 07.06.2019 Dostawa i montaż placu zabaw w ramach zadania: „Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” Szczegóły
« 1 2 3 4 15 16 17 »