Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
02.07.2020 10.07.2020 „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prze realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II – II postępowanie”. Szczegóły
29.06.2020 10.07.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” – II postępowanie Szczegóły
29.06.2020 14.07.2020 „Budowa/przebudowa chodników”, polegająca na przebudowie prawostronnego chodnika w ciągu ul. Wspólnej o szerokości 1,5m, od ul. Słonecznej do ul. Robotniczej, oraz zjazdów na ww. odcinku. Szczegóły
29.06.2020 17.07.2020 „Rozbudowa Alei Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
25.06.2020 03.07.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”. Szczegóły
17.06.2020 29.06.2020 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prze realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II”. Szczegóły
15.06.2020 13.07.2020 Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 część „B” o pumptrack Szczegóły
05.06.2020 22.06.2020 Przebudowa ul. Letniej Szczegóły
02.06.2020 26.06.2020 Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Szczegóły
28.05.2020 15.06.2020 Rozbudowa ulicy Kraszewskiego na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Okrężnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
21.05.2020 29.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”. Szczegóły
19.05.2020 03.06.2020 Budowa ulicy Stromej, polegająca na budowie dwóch odcinków drogi gminnej – ulicy Stromej we Włocławku (obecnie stanowiącej drogę wewnętrzną). Szczegóły
11.05.2020 25.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych”. Szczegóły
27.04.2020 13.05.2020 Przebudowa dróg powiatowych, polegająca na przebudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Zielnej do ulicy Duninowskiej. Szczegóły
23.04.2020 18.05.2020 Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II”. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »