Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
14.08.2017 22.08.2017 Dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2017-2019 oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku Szczegóły
08.08.2017 25.08.2017 Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla Zwierząt – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – II postępowanie Szczegóły
07.08.2017 22.08.2017 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne – II postępowanie. Szczegóły
04.08.2017 21.08.2017 Wykonanie placów zabaw i placów rekreacyjnych z podziałem na 4 zadania Szczegóły
01.08.2017 17.08.2017 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej we Włocławku – etap I Szczegóły
28.07.2017 17.08.2017 Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta – ulica Płocka Szczegóły
28.07.2017 17.08.2017 Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki Szczegóły
26.07.2017 17.08.2017 Przebudowa hali sportowo–widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 we Włocławku – instalacja wewnętrzna doziemna zalicznikowa (przyłącze zewnętrzne centralnego ogrzewania do budynku hali OSiR) Szczegóły
17.07.2017 02.08.2017 Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno–wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta” – 2 zadania. Szczegóły
14.07.2017 31.07.2017 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej i Robotniczej we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”. Szczegóły
13.07.2017 28.07.2017 Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla Zwierząt – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
10.07.2017 20.07.2017 Wykonanie nasadzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. Park im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku – partery kwiatowe Szczegóły
03.07.2017 18.07.2017 Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, ul. Toruńska 77/83, w ramach zadania pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, ul. Toruńska 77/83 – II postępowanie Szczegóły
30.06.2017 17.07.2017 Roboty budowlane, polegające na wykonaniu nadproży, podmurowaniu otworów okiennych oraz wstawieniu okien PCV w miejsce luksferów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Program Okna – wymiana okien w placówkach oświatowo wychowawczych Szczegóły
24.06.2017 01.08.2017 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »