Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
17.08.2018 03.09.2018 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania Szczegóły
11.08.2018 19.09.2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego Szczegóły
10.08.2018 27.08.2018 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku Szczegóły
09.08.2018 24.08.2018 Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania: Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35 Szczegóły
08.08.2018 20.08.2018 Wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy, serwery oraz centralę telefoniczną placówek Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Szczegóły
31.07.2018 10.09.2018 Dostawa trzech autobusów elektrycznych Szczegóły
25.07.2018 02.08.2018 Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 6 zadań Szczegóły
25.07.2018 02.08.2018 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań – V postępowanie Szczegóły
24.07.2018 08.08.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej do Przedszkola Publicznego nr 30 w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
12.07.2018 20.07.2018 Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-stki)” Szczegóły
06.07.2018 16.07.2018 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań – IV postępowanie Szczegóły
04.07.2018 06.07.2018 Przebudowa budynku przy ulicy Łubnej 17 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w ramach zadania pn. Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki) Szczegóły
20.06.2018 29.06.2018 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań – III postępowanie Szczegóły
11.06.2018 19.06.2018 Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 14 zadań Szczegóły
11.06.2018 19.06.2018 Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego – II postępowanie Szczegóły
« 1 2 3 4 12 13 14 »