Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
17.02.2017 28.02.2017 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II” – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
17.02.2017 27.02.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”. Szczegóły
16.02.2017 24.02.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” Szczegóły
14.02.2017 22.02.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej Szczegóły
10.02.2017 27.02.2017 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Starodębskiej na odcinku od Alei Chopina do ul.Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz budową zatoki postojowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa dróg powiatowych „ Szczegóły
09.02.2017 24.02.2017 Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu Al. Królowej Jadwigi we Włocławku w ramach zadania pn.: „Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi” Szczegóły
09.01.2017 17.01.2017 Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Miasto Włocławek z podziałem na 2 zadania Szczegóły
06.12.2016 15.12.2016 Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Szczegóły
14.11.2016 25.10.2016 Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic Miasta Włocławek Szczegóły
09.11.2016 15.12.2016 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mia-sto Włocławek oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy Szczegóły
26.10.2016 14.11.2016 Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 Szczegóły
25.10.2016 07.11.2016 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 3 zadania Szczegóły
17.10.2016 27.10.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej” – II postępowanie. Szczegóły
11.10.2016 26.10.2016 Budowa pawilonu dla psów na terenie Schroniska dla Zwierząt realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego – V postępowanie Szczegóły
06.10.2016 14.10.2016 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanym Systemem Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »