Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
20.06.2018 28.06.2018 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań – III postępowanie Szczegóły
11.06.2018 19.06.2018 Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 14 zadań Szczegóły
11.06.2018 19.06.2018 Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego – II postępowanie Szczegóły
06.06.2018 14.06.2018 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań – II postępowanie Szczegóły
01.06.2018 11.06.2018 Wyposażenie placówek Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w ramach zadania „Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 9, ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku” Szczegóły
01.06.2018 18.06.2018 Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 we Włocławku” – II postępowanie Szczegóły
28.05.2018 05.06.2018 Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego Szczegóły
22.05.2018 30.05.2018 Dostawa wyposażenia budynków w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-stki) Szczegóły
18.05.2018 04.06.2018 Przebudowa budynku przy ulicy Łubnej 17 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w ramach zadania pn. Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki) – II postępowanie Szczegóły
15.05.2018 30.05.2018 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11 – II postępowanie Szczegóły
12.05.2018 22.06.2018 Dostawa wyposażenia do Centrum Praktycznego we Włocławku w ramach zadania „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2” z podziałem na 11 zadań Szczegóły
10.05.2018 23.05.2018 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań Szczegóły
09.05.2018 24.05.2018 Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 we Włocławku” Szczegóły
08.05.2018 16.05.2018 Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, stanowiąca przedmiot zadania pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II Szczegóły
08.05.2018 16.05.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek etap V oraz Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 – dokumentacja z podziałem na 3 zadania Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »