Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
08.11.2019 18.11.2019 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadań Szczegóły
31.10.2019 12.11.2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek” Szczegóły
30.10.2019 15.11.2019 Przebudowa chodników w ramach realizacja zadania polegającego na przebudowie lewostronnego chodnika oraz zjazdów na posesje przy ulicy Saperskiej we Włocławku. Szczegóły
24.10.2019 18.11.2019 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej Szczegóły
22.10.2019 06.11.2019 Remont nawierzchni placu apelowego, schodów przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz połączenia pomiędzy placem apelowym a drogową wewnętrzną Szczegóły
15.10.2019 30.10.2019 Przebudowa ulicy Krokusowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
14.10.2019 29.10.2019 Przebudowa chodników – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
01.10.2019 14.10.2019 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
19.09.2019 04.10.2019 Kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych Szczegóły
17.09.2019 02.10.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – III postępowanie Szczegóły
12.09.2019 07.10.2019 Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – III postępowanie Szczegóły
11.09.2019 26.09.2019 Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 we Włocławku Szczegóły
09.09.2019 24.09.2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 6 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek” Szczegóły
09.09.2019 17.09.2019 Dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2019-2021 oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku Szczegóły
05.09.2019 20.09.2019 Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 7 8 9 »