Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
02.06.2020 26.06.2020 Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Szczegóły
28.05.2020 15.06.2020 Rozbudowa ulicy Kraszewskiego na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Okrężnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
21.05.2020 29.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”. Szczegóły
19.05.2020 03.06.2020 Budowa ulicy Stromej, polegająca na budowie dwóch odcinków drogi gminnej – ulicy Stromej we Włocławku (obecnie stanowiącej drogę wewnętrzną). Szczegóły
11.05.2020 25.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych”. Szczegóły
27.04.2020 13.05.2020 Przebudowa dróg powiatowych, polegająca na przebudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Zielnej do ulicy Duninowskiej. Szczegóły
23.04.2020 18.05.2020 Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II”. Szczegóły
03.04.2020 20.04.2020 Termomodernizacja dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, w ramach zadania „Program Dach – modernizacja pokryć dachowych” Szczegóły
23.03.2020 07.04.2020 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – IV postępowanie Szczegóły
27.02.2020 03.04.2020 Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych Szczegóły
26.02.2020 12.03.2020 Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ul. Lisek Szczegóły
21.02.2020 02.03.2020 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport Szczegóły
19.02.2020 06.03.2020 Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Szczegóły
19.02.2020 05.03.2020 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – III postępowanie Szczegóły
19.02.2020 02.03.2020 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »