UA02 – Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Do 7 dni
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. (Druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).
  • Opłaty Za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł Opłat nie pobiera się w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego oraz w przypadkach innych ustawowych zwolnień
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 t.j.)
   2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek.
   3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 t.j. ze zm.)
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 t.j. ze zm.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian