UA04 – Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Wniosek zostaje przyjęty do rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analiza wniosków zostaje dokonana co najmniej raz w czasie kadencji rady. Wniosek nie podlega terminom określonym w ustawie kodeks postępowania administracyjnego
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z określeniem lokalizacji (ulica, numer porządkowy, numer geodezyjny działki, arkusz mapy), oraz z informacją o postulowanej funkcji terenu.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian