UA14 – Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – 7 dni
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali.
   2. Załączniki:
   a. trzy egz. inwentaryzacji technicznej lokalu (budynku).
  • Opłaty Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 1. Pobranie opłaty w kwocie - 17,00 zł. za wydanie zaświadczenia następuje w dniu złożenia wniosku.
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1892).
   2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r., poz.1332).
   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz.1257 tekst jednolity).
   4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.1422).
   5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 tekst jednolity)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian