Uchwała Nr VII/32/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 16 marca 2018r.

w sprawie umorzenia wszczętego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2018 rok.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian