Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 22.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2015.4225
  • Pozycja w dzienniku urzędowym poz. 4225
  • Nr aktu prawnego XIII/109/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1515), ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283 i poz. 1777) ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian