Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.G na działalność Prezydenta Miasta Włocławek

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.11.2015
  • Data wejścia w życie 30.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIII/110/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.G na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. poz. 1515) i art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, z 2014 r. poz.183, poz. 1195, z 2015 r. poz.211, poz.702 i poz. 1274) po rozpatrzeniu skargi na działalność Prezydenta Miasta Włocławek przez Komisję Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian