Uchwała nr XLIV/63/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016 – 2017 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2016 – 2019”.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIV
  • Data podjęcia (podpisania) 05.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.06.2018
  • Data wejścia w życie 05.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIV/63/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016 – 2017 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2016 – 2019”.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, poz. 1086, poz. 1595 i z 2018 r. poz. 10)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian