Uchwała nr XLIV/64/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Włocławek z Krajowego Funduszu Seniora spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168) oraz zbycie udziałów Gminy Miasto Włocławek w Krajowym Funduszu Seniora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168).

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIV
  • Data podjęcia (podpisania) 05.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.06.2018
  • Data wejścia w życie 05.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIV/64/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Włocławek z Krajowego Funduszu Seniora spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168) oraz zbycie udziałów Gminy Miasto Włocławek w Krajowym Funduszu Seniora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168).
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, poz. 1000), oraz art.12 ust.3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r. poz.827), w związku z art.11 ust.2 oraz art.12 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U z 2016r. poz.2259, z 2017r. poz.624, poz.1491 i poz.1529, z 2018r. poz.538 i poz.702)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian