Uchwała nr XLIV/66/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój – Oś priorytetowa – I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIV
  • Data podjęcia (podpisania) 05.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.06.2018
  • Data wejścia w życie 05.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIV/66/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój – Oś priorytetowa – I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995, poz. 1000),
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian