Uchwała nr XLIV/70/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r.uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIV
  • Data podjęcia (podpisania) 05.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIV/70/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, poz. 650), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994,poz. 1000) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian